Kommunalskatten oförändrad i Lovisa

SAMMA NIVÅ. Lovisa stad höjer inte kommunalskatten.Bild: Kristoffer Åberg

Kommunalskatten föreslås stanna på 19,75 procent i Lovisa.