Kommunal demokrati behöver oss

Det är bra att den lokala demokratin övervakas av vakna medborgare.

Jag följer numera inte i detalj med det kommunala beslutsfattandet ens i min hemkommun Lappträsk. Ett visst intresse för skeendena finns naturligtvis kvar, efter tolv år i fullmäktige och åtta år i ko...