Kommentera nya planer på förbindelsetrafik

En del öar i Sibbo och Borgå som tidigare omfattats av förbindelsetrafik kan från 2021 bli utan trafik om de saknar registrerad bofast befolkning och näringsverksamhet. Däremot planeras fler sommarturer på rutten i Borgå. Åsikter om planerna kan lämnas under februari månad.

Förbindelsetrafiken i Borgå och Sibbo skärgård förnyas med början våren 2021. Serviceproducenterna ska kunna ge anbud på de nya linjerna i vår. Därför vill Närings- trafik- och miljöcentralen nu höra...