Kom med åsikter om miljöhälsan

Miljöhälsovårdens tillsynsplan för 2019 är under arbete och invånarna bjuds in att komma med åsikter.

Nu har invånarna möjlighet att påverka innehållet i miljöhälsovårdens tillsynsplan för 2019. Tillsynsplanen beskriver tyngdpunktsområdena och målen för miljöhälsovården i Askola, Lappträsk, Lovisa, Borgnäs, Borgå och Sibbo.

Invånarna och företagen i området kan framföra önskemål och synpunkter angående innehållet i tillsynsplanen. Önskemålen ska sändas senast den 15 december till adressen Borgå stad, miljöhälsovården, Teknikbågen 1a, 06100 Borgå eller per e-post till ymparistoterveydenhuolto@porvoo.fi.

– Invånarna i området kan ge förslag om tillsyns- och utredningsprojekt som gäller sundheten i livsmiljön, säger Seija Heikkinen vid miljöhälsovården. Invånarna kan också berätta till exempel om brister som de själva konstaterat i livsmedelslokaler eller på tobaksförsäljningsställen och som kan beaktas vid planeringen. ÖN

Mer läsning