Koltransporterna tog ett steg vidare

TRANSPORT. Ett miljötillstånd för koltransporter via Lovisa hamn är aktuellt just nu. Bild: Arkiv/Stefan Holmström

Lovisa hamns koltransporter blir sannolikt verklighet. För hamnen betyder det intäkter, för grannarna i värsta fall damm – igen.

Det miljötillstånd som Lovisa hamn söker tog en sväng via bygg- och miljönämnden på torsdagen. Tillståndet är till för de koltransporter som man redan inlett som försök. Regionförvaltningsverket (Avi) bad om ett utlåtande från Lovisa stad – något som kom på torsdagens möte. I svaret har nämnden poängterat dammproblematiken.

Kolet återvänder

Hamnens grannar kämpade med olägenheter från stenkolsdamm för ett antal år sedan då Lahti Energias kollager fanns i hamnen. Efter några års frånvaro dyker kolet nu upp igen, men den här gången i hamnens regi. Det handlar om antracit stenkol som fraktas med tåg från Ryssland till hamnen där det lagras i väntan på att skeppas vidare, bland annat till Norge. Kunderna finns bland annat inom läkemedels- och metallindustrin.

Heidi Lyytikäinen, miljövårdssekreterare i Lovisa, säger att hamnen i sin ansökan påpekat att dammet inte ska vara ett problem. På måndagen visade det sig ändå att det är lite si som så med det.

– Det blåste en hel del medan man lastade. På tisdagen fick vi samtal om problem med koldamm.

Det är också något man påpekar i svaret till Avi. Där skriver man att krossningen och lastingen av kol har orsakat "dammolägenhet för grannarna" och att det därför behövs noggranna bestämmelser just kring den punkten.

Begränsningar

Det är ändå inte Lovisas sak att godkänna eller förkasta miljötillståndet, eller att för den delen övervaka verksamheten. Beslutet hör till AVI, medan NTM-centralen är den övervakande myndigheten. Lyytikäinen säger att det är osannolikt att tillståndet inte beviljas, och att det därför är viktigt att staden påpekar sådant som bör beaktas.

– Vissa bestämmelser förhindrar olägenheterna. Min gissning är att de får tillståndet, och då är det bättre om finns saker i utlåtandet som AVI ska komma ihåg att ta ställning till när de fattar beslutet. Då ingår begränsningar och bestämmelser i verksamheten.

Avi begär alltid utlåtande från såväl nämnden som staden, där det i det senare fallet i praktiken handlar om stadsstyrelsen. Styrelsen konstaterade tidigare att hamnen är viktig för livskraft och sysselsättning, och att miljötillståndet gör det möjligt att flexibelt utnyttja nya trafikströmmar.