Koloniträdgården tar ett varv till

Stadsstyrelsen låter stadsplaneringen och stadsutvecklingsnämnden bereda detaljplanen för Jackarby koloniträdgård en gång till.

Stadsstyrelsen beslutade i måndags enhälligt att sända tillbaka ärendet om detaljplanen för en koloniträdgård i Jackarby för ny beredning. Styrelsen vill att man utreder möjligheten att bygga i mindre skala tillsammans med markägaren. Man ska också grundligare än tidigare reda ut hur olika alternativ påverkar naturvärden, historiska värden och bosättning. Samma gäller hur lämpligt projektet är för bymiljön och för landskapshelheten. Man ska också utreda om projektet har påverkar jämlikt bemötande av markägare.

Stadsutvecklingsnämnden behandlade detaljplanen för en koloniträdgård i Jackarby vid sitt möte i början av maj och beslöt med rösterna 9-2 att förkasta planen i sin nuvarande form. Då använde stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula sig av sin upptagningsrätt och föreslog att ärendet bereds på nytt vilken stadsstyrelsen nu gjorde.

Stadsutvecklingsnämnden gav inte någon motivering till förkastandet. Enligt Ujula har stadsutvecklingsnämnden förkastat en detaljplan där beredningen redan har inletts och därmed överskridit sina befogenheter.

Mer läsning