Slutligen ja till koloniträdgård i Gammelbacka

ÖVERSIKTSBILD. Ungefär så här ska koloniträdgården koloniträdgården i Bäckas se ut när den är klar. Bild: Ksf Media/ARKIV

Kaarlo Tuomi får äntligen se sin koloniträdgård ta form. I måndags sa stadsstyrelsen i Borgå enhälligt ja till att hyra ut en 2,9 hektar stor tomt i Bäckas i Gammelbacka till hans företag Tuomex. 43 kolonistugor ska byggas på området

Det blir en koloniträdgård i Bäckas i Gammelbacka, om än inte så stor som det var meningen då projektet började planeras för nästan fem år sedan. Företaget Tuomex Oy får nu arrendera ett område på 2,9 hektar i Bäckas för ändamålet. Socialdemokraternas grupp lämnade under stadsstyrelsemötet en anteckning till protokollet om att företagaren ska fästa extra uppmärksamhet vid trafiken vid Ängsstigen och se till så möjligheten att motionera och röra sig i skogsområdet finns kvar. Några träd i Gammelbackaskogen får inte heller fällas på grund av byggarbetena.

Tuomex Oy:s verkställande direktör Kaarle Tuomi är glad över att nu kunna sätta i gång med att förverkliga sin plan på en koloniträdgård som passar dagens människa med smak för bekvämligheter. Det blir som en modern stugby.

– Det här har jag strävat efter länge, och jag är mycket glad över att vi nu kan sammanställa planerna för koloniträdgården och sätta i gång med förhandsmarknadsföringen, säger Tuomi.

Om allt går som planerat börjar arbetena på fastigheten på våren så snart vädret tillåter det, och de första invånarna kan flytta in i sina stugor i juni.

Tuomis koloniträdgård i Bäckas skulle byggas redan 2014. Då var det företaget Porvoon Paalupiste, där Tuomi var en av ägarna, som stod som byggherre bakom projektet. Detaljplanen över området lät ändå vänta på sig och projektet fördröjdes. Planen för koloniträdgården i Gammelbacka godkändes den 3 februari 2017.

När ÖN talade med Tuomi i juli 2017 hade projektet fått klartecken och arbetena skulle börja.

Nytt bolag

Så blev det ändå inte.

– Jag slutade på Paalupiste i slutet av 2017, och då drog sig företaget ur koloniträdgårdsplanerna. Staden kunde inte överföra avtalet på ett annat företag utan konkurrensutsättning, säger Kaarle Tuomi.

Staden konkurrensutsatte sättet att förverkliga koloniträdgården och före den sista augusti kunde anbudsgivare lägga fram en dispositionsplan, skissritningar av en typisk stuga, koncept för verksamheten vid koloniträdgården och en plan för byggtidtabell.

– Jag hade ju en färdig plan som jag hunnit fila på i flera omgångar, säger Tuomi.

Hans förslag var det enda som lämnades in, och nu gav alltså stadsstyrelsen grönt ljus för projektet. Att förverkligandet dragit ut på tiden gör inte Tuomi något.

– Jag har stor förståelse för att man måste följa demokratins lagar. Och det är fint att man beaktat min skiss över koloniträdgården när man gjort upp detaljplanen, säger Tuomi.

Byggs i faser

43 kolonistugor på högst 45 kvadratmeter byggs på området som ligger vid Ängsstigen mellan bostadsområdet i Bäckas och småbåtshamnen. Byggarbetena ska genomföras i tre faser och först bygger man infrastrukturen för hela området och femton stugor. I den andra fasen byggs tretton stugor och i den tredje fasen femton stugor. Till alla stugor hör också en odlingslott.

– Vi börjar marknadsföra stugorna nu. Om försäljningen går bra kan vi bygga snabbare, men vi har delat upp arbetena i tre faser för att minimera riskerna, säger Kaarle Tuomi.

Stugorna kommer att byggas på annat håll och levereras färdiga.

Företaget Tuomex, för vilket Kaarle Tuomi är vd, får hyra området i Bäckas för 20 300 euro/år. Det första året betalar Tuomex 15 750 euro och det andra året 17 850 euro. Arrendetiden är 30 år.

Byggherre är Tuomex Oy. För områdesplaneringen svarar landskapsarkitektbyrå Aistimaa och för byggnadsplaneringen och byggnadslevaranserna Teijo-Talot Oy.

Kommunaltekniken för hela området byggs genast.

Planen för koloniträdgården i Gammelbacka godkändes 3 februari 2017. Enligt den får man bygga 44 kolonistugor på området. Stugorna får lämpa sig också för vinterbruk och vara högst 45 kvadratmeter stora.

Odlingsspalterna och de färdigbyggda stugorna överlåts till köparna mot aktier.

– Vi vill inte att koloniträdgården ska vara en byggarbetsplats och vill undvika att ställa till besvär för grannarna. Några timmar efter att huset har kommit ska det vara klart att ta i bruk, säger Tuomi.

Det är Teijo-Talot som planerar, bygger och levererar stugorna.

Finjusteringen av planerna har redan börjat. Under de närmaste dagarna öppnar koloniträdgårdens webbplats och där kommer man att samla all information om projektet och hur det framskrider. Projektet går under namnet Purolan Galaksit.

– Där uppdaterar vi allt som hör till projektet, lovar Tuomi.

Redan nu kan man gå in och se en animation av hur området ska se ut. Den finns på landskapsarkitektbyrån Aistimaas webbplats.