Koloniträdgård i modern stil

Bild: Mostphotos

150 till 160 fritidsstugor på ett område på 14 hektar, en trädgårdsby planeras i Hangelby.

De första planerna för Jontas trädgårdsby kommer att presenteras närmare för intresserade Sibbobor vid ett öppet tillfälle den 4 februari i Hangelby FBK-hus.

– Vi planerar en koloniträdgård men i modern stil, berättar markägaren Rose-Marie Backström. Området ska byggas ut i etapper.

Trädgårdsbyn ska byggas på åkermark.

Trädgårdslotter kommer att erbjudas i två storlekar, den mindre på 400 kvadratmeter för en 30 kvadratmeter stor stuga. Den större stugan, på 50 kvadratmeter, får plats på en tomt som är 550 kvadratmeter stor. Alla stugor kommer att säljas i färdigt skick.

– Stugorna kommer dessutom att förses med loft, säger Backström. Möjligen ska åtminstone en del av stugorna vara beboeliga året om.

– Stugorna kommer att ha alla bekvämligheter. Det är svårt att i dessa dagar locka köpare till stugor med utedass.

Dessutom kommer ett klubbhus och en gårdskarlsbostad att byggas på området.

Nära till allt

Medan man på andra kolonistugeområden ställer krav på hur trädgårdarna ska se ut vill Backström ha så få regler som möjligt.

– Här blir det inte fråga om att man måste odla äppelträd eller att trädgården ska se ut på något visst sätt. Alla får göra som de vill, så länge de inte stör sina grannar.

Backström planerar att arrendera ut tomtmarken på 50 år. Stugorna säljs. Ett samarbete ska inledas med ett byggbolag som bygger husen.

– Vi jobbar också på att hitta olika finansieringsmöjligheter för våra kunder, säger Backström.

Hon räknar med att området ska locka köpare från hela landet.

– Tänk till exempel på dem som bor högre upp i landet men har barn och barnbarn i huvudstadsregionen.

– Våra stugor kommer att vara tillgängliga för alla. I Helsingfors koloniträdgårdar finns det strikta regler om att tomterna endast får säljas till helsingforsare.

Rose-Marie Backström framhåller det ypperliga läget för Jontas trädgårdsby.

– Här är nära till allt, till Helsingfors, till Borgå, till golfbana, till butik. Vi kommer också att kunna erbjuda möjligheter till båtplatser vid Hangelby-Box strand.

När det gäller prisnivån säger Backström att man kommer att gå den gyllene medelvägen och inte debitera enligt den dyraste skalan, men inte heller enligt den billigaste.

Programmet för deltagande och bedömning är offentligt framlagt i Sockengården och i Söderkulla bibliotek till och med den 12 februari. Ett förslag till detaljplan kommer att presenteras senare i vår.

– Om allt går som planerat ska vi kunna inleda projektet helt konkret 2017, säger Rose-Marie Backström.

Ligger 4 kilometer söder om Söderkulla, intill Kalkstrandsvägen.

Planen för trädgårdsbyn bereds av Sibbo kommuns planläggare i samråd med konsulten Ramboll.

Enligt landskapsplanen är marken grundvattenområde.

Enligt Sibbos generalplan är det huvudsakligen glesbygdsområde, kanten mot Kalkstrandsvägen är byområde och inom gränserna finns ett fornminnesobjekt.

Mer läsning