Kollektivtrafiken måste svara mot kraven på en ambitiös klimatpolitik

Just nu är det rimligast att sätta våra resurser i Östnyland till att möjliggöra östbanan som skulle knyta ihop S:t Petersburg, Kouvola, Borgå och Helsingfors-regionen.

Klimatförändring är ett hot som kräver snabba och stora förändringar speciellt i trafikpolitiken. För att nå de mål som bara en 1,5 graders förhöjning av temperaturen förutsätter måste vi röra oss mer och mer via kollektivtrafik samt med miljövänliga fordon. Därför väcker händelserna kring marknadsmässig busstrafik i Östra Nyland oro – allt fler linjer upphör och många hållplatser passeras för att resan skall vara så snabb som möjligt.

Åtgärder för att bekämpa klimatförändringen måste vidtas nu och vi måste dra vårt strå till stacken bland annat genom trafik med mindre utsläpp. Finland måste till exempel gynna eldrivna bussar. Sådana åtgärder skulle också leda till en bättre stadsmiljö med mindre buller och luftföroreningar. Nästa regering måste också öka anslagen till kollektivtrafik i glesbygd.

Vi måste sträva efter att det finns alternativ till personbilsresor i hela landet. Därför borde vi arbeta mot målet att fördubbla kollektivtrafikens andel av de motoriserade transporterna. Också möjligheterna till samåkning och bilpooler borde stödjas.

Just nu är det rimligast att sätta våra resurser i Östnyland till att möjliggöra östbanan som skulle knyta ihop S:t Petersburg, Kouvola, Borgå och Helsingfors-regionen. Vi måste se till att också lokala tåg kör längs banan som skulle ha stationer i till exempel i Lappträsk eller Pockar – förstås med goda pendelparkeringsmöjligheter. I samband med detta måste vi se till att snabba, fungerande busslinjer förblir en viktig del av östkustens trafikalternativ. I framtiden, när allmänheten använder allt mer kollektivtrafik får vi förhoppningsvis också uppleva kustbanan från Borgå via Lovisa till Fredrikshamn och Ryssland i fullt bruk.

Tuuli Hirvilammi ordförande för De grönas fullmäktigegrupp Anna-Stiina Lundqvist stadsstyrelsens andra viceordförande, (De gröna) Borgå