Kollektivavtalen bör förbli allmänbindande

Teknologiindustrin rf:s besked om att sluta förhandla kollektivavtal var ett slag mot det långa och goda samarbetet mellan arbetare och arbetsgivare inom exportindustrin. Beskedet kunde inte komma under en sämre tid, just nu som vi mest av allt skulle ha nytta av samarbete och stabila arbetsmarknader samt förutsägbarhet så att vi igen kan starta tillväxten efter coronakrisens chock på marknaden.

I kollektivavtalet mellan Teknologiindustrin och Industrifacket har man lokalt kunnat komma överens om det mesta, endast ramen och miniminivån har varit fastslagna. Vi har också utnyttjat dessa möjligheter redan i årtionden och lyckats hitta många fungerande lösningar på lokal nivå varför det nu låter verkligen konstigt när Teknologiindustrin plötsligt vill bryta ner detta fungerande samarbete med motiveringen att man vill främja det lokala avtalandet!

Den sanna motiveringen torde väl nog vara den att man nu genom att splittra fältet hoppas på att kunna luckra upp allmänbindningen av kollektivavtalen och därefter öka arbetsgivarnas direktionsrätt. Man vill alltså inte alls samarbeta med arbetarna, målet tycks vara envälde och diktering. Med andra ord siktar Tekno alltså inte framåt, utan bakåt. Kanske ett sekel eller två ...

Östnylands Industriarbetare rf tycker att samarbetet med de lokala arbetsgivarna har fungerat rätt bra och önskar därför att vårt samarbete inte äventyras nu. Vi anser att det landsomfattande kollektivavtalet har varit och kommer att även i fortsättningen vara den bästa grunden för såväl samarbete som också en stabil och förutsägbar framtidsvision. Därför önskar vi nu att våra arbetsgivare gör såsom vi också önskar att alla arbetare gör:

Om man vill ha möjligheten att även i fortsättningen kunna förhandla lokalt såsom nu behövs det ett landsomfattande kollektivavtal som grund.

Daniel Hannus ordförande, Östnylands Industriarbetare rf