Kolla bankkontot – de flesta har fått sin skatteåterbäring i dag

Skatteåterbäringarna för augusti har på tisdagen betalats ut till 1,9 miljoner privatpersoner. Foto: SPT Bild: SPT

De flesta har fått sin skatteåterbäring i dag tisdag. Läs de vanligaste orsakerna till att återbäringen inte kommit in på kontot.

Skatteåterbäring har på tisdagen betalats ut till 1,9 miljoner privatpersoner. De som ännu inte har fått sin återbäring har sin skatteåterbäringsdag mellan september och december. Det skriver Skatteförvaltningen i ett pressmeddelande.

Tidpunkten för när återbäringen betalas ut beror på när kundens beskattning har slutförts. Om du inte ser någon återbäring på kontot kan det bland annat bero på att skatteåterbäringen använts till att betala till exempel eventuella skatteskulder eller arvsskatt.

En annan orsak till utebliven återbäring kan vara om kunden kompletterat eller korrigerat sin deklaration. I sådana fall kan återbäringsbeloppet och utbetalningsdatumet ändras. Makars beskattning slutförs också alltid samtidigt. Om en av dem ändrat sin deklaration så flyttas utbetalningsdatumet för båda.

De uteblivna pengarna kan även ha att göra med att Skatteförvaltningen inte har rätt kontonummer. Även uteblivna deklarationer bidrar till att återbäringen inte betalas ut. Det belopp som betalas in på kontot kan också vara ett annat än det som angetts i beskattningsbeslutet. Om återbäringen är mindre än 10 euro betalas den inte.

Andra orsaker till utebliven återbäring hittar man på Skatteförvaltningens webbplats.

Mer läsning