Köksanställda i Borgå får lägre lön

VÅR DAGLIGA SKOLLUNCH. Samma mängd mat ska tillredas billigare. Mindre personalkostnader betyder mindre lön för personalen. Arkivbild. Bild: Kristoffer Åberg

Före jul fick de anställda vid skolköken veta att deras löner sjunker eftersom arbetsuppgifterna ändrar, på grund av centralköket. Det kan handla om lönesänkningar på runt 200 euro, men förhandlingar pågår ännu.

– Det kom som en överraskning. I månadsskiftet november-december fick vi höra att våra arbetsbeskrivningar görs om och att lönerna sjunker.

– Det känns ångestfullt, utgångslönen är inte mycket att hurra för och jag måste ha råd med hyran och alla andra löpande utgifter.

Den som säger det här vill vara anonym. Inom skolköken är de anställda nu på sin vakt och rädda för vad framtiden för med sig.

Man bereder sig på lönesänkningar på kring 200 euro i månaden.

Uppgiftsenliga löner

Borgå lokalservices direktör Annika Malms-Tepponen förklarar att lönerna enligt det kommunala avtalet baseras på uppgiftsbeskrivning och arbetsvärdering.

– Uppgiftsenliga löner är skilt fastställda för dem som är ansvariga för servicekök och för dem som har biträdande arbetsuppgifter

– Varje gång personal flyttas från en uppgift till en annan, oberoende av om vi har centralkök eller inte, så ändras den uppgiftsrelaterade lönen.

– Vi håller på att gå igenom arbetsvärderingarna för tillfället. Då centralköket tagits i användning påverkar det bland annat kraven på kunnande i servicekök. Då ansvaret bedöms är det också av betydelse om det är fråga om ett "litet serviceställe" eller en skola med 600 elever.

Malms-Tepponen påpekar att lokalservice enligt bestämmelserna i det kommunala avtalet betalar tidigare högre lön under åtta veckor vid överföring till lägre avlönade arbetsuppgifter. Vid överföring till högre avlönad uppgift betalas högre lön direkt från första dagen.

Ännu har inga löner sänkts.

Mindre personalkostnader

Huvudförtroendeman Sune Forss beklagar situationen.

– Men vi förhandlar ännu och går också gemensamt igenom de olika uppgiftsbeskrivningarna.

– Det är sant att det för många kom som en överraskning att lönerna kan sjunka. Alla insåg inte heller att de borde söka de lediga tjänsterna vid centralköket, där man ju fortfarande tillreder mat och där lönerna därför är högre.

Forss anser också att alla, både anställda och beslutsfattare, i tid borde ha insett att man kan vänta sig lönesänkningar som en följd av beslutet om centralkök.

– Ett av argumenten för att Borgå skulle satsa på ett centralkök var ju att personalkostnaderna minskar. Det verkar som om folk hade glömt.