Kokonhallen måste totalrenoveras eller kanske helt bytas ut

I DÅLIGT SKICK. Kokonhallen lider av sanitära olägenheter. Bild: Kristoffer Åberg

Byggnadsavfall i det nedre bjälklaget, problem med fuktkontrollen, mikrober förekommer ställvis och fler ytmaterial har tjänat ut. Enligt miljöhälsovården lider Kokonhallen av sanitära olägenheter.

Renovera eller bygga nytt? Det är frågan efter det att Kokonhallens byggtekniska konditionskartläggning offentliggjorts. Det var inte länge sedan en liknande kartläggning visade att skolhusen både i Kerko och i Torasbacka inte längre går att använda. Kartläggningen fortsätter med flera andra skolhus och ishallen. Beslutsfattarna och skattebetalarna kan bara bäva för resultaten.

De största problemen i Kokonhallen som blev färdig år 1983 finns i nedre bjälklaget där det finns byggnadsavfall och olika problem med fuktkontrollen. I byggnaden kan man också ställvis upptäcka lukter som mikrober orsakar och flera ytmaterial har redan nått sin livslängd. Byggnadens vatten-, värme- och ventilationssystem ska också förnyas i sin helhet.

Kokonhallens kondition har anmälts till miljöhälsovården som i sitt utlåtande skriver att byggnaden lider av sanitära olägenheter.

Man har nu vidtagit reparationsåtgärder så att hallen kan användas tills vidare. Tidsplanen för en eventuell totalrenovering av hallen ska behandlas i samband med budgetbehandlingen.

Inomhusluften undersöks

– Byggnaden är i behov av en totalrenovering, säger chefen för idrottstjänster Per Högström som också är verkställande direktör för Oy Kokonhalli Ab.

Under de senaste åren har taket förnyats, belysningen har bytts till diodljus och golvet har lackats.

– Nu planerar vi att förbättra luftväxlingen i nedre bjälklaget, säger Högström.

– Staden beställer närmare undersökningar av inomhusluften i bastukabinetten och allaktivitetslokalen, och utifrån undersökningarna bedömer staden om lokalerna ska renoveras eller eventuellt stängas.

Tarmo blir hemlös?

Antalet besök i Kokonhalen är över 215 000 om året och antalet teoretiska träningsturer är cirka 270 per vecka. Hallen är idrottstjänsternas viktigaste lokal för inomhusmotion. Den har långa öppettider och dess mångsidiga lokaler används aktivt också på dagarna, då det ordnas bland annat idrottspass för specialgrupper. På kvällarna har flera olika idrottssällskap träningsturer i hallen och på veckosluten ordnas det turneringar, matcher och övriga evenemang.

– Det är svårt att hitta lokaler för alla träningsturer under en totalrenovering men Kantelehusets nya stora sal och den nya motionssalen i Strömborgska skolan som öppnas vid årsskiftet 2019–2020 underlättar ändå situationen märkbart, säger Högström.

– Att ordna stora evenemang under den eventuella totalrenoveringen kommer också att vara svårt. Det finns till exempel ingen annan lokal för representationslaget i basket som uppfyller kraven.

Ishallen undersöks

Som grund för detaljplanearbetet och grundrenoveringar eller nybyggen kommer planen för Kokonområdet att uppdateras sommaren 2019.

– Därför beställer vi redan i detta skede en omfattande fastighetsbesiktning också för ishallen, säger lokalitetsdirektör Börje Boström.

– För planarbetet måste man också utreda ishallens kvarvarande livslängd. Om det är dyrare att totalrenovera båda hallarna än att ersätta dem med till exempel en ny allaktivitetshall, måste det beaktas i planarbetet.

Mer läsning