Kohandel Borgå

Väljarstödet var bra, men det gick inte hem hos SDP-organisationen.

SDP:s kommunorganisation hade möte för drygt en vecka sedan och utsåg sina representanter i olika nämnder och stadsstyrelsen vilket var det viktigaste på dagordningen. SDP hade två kvinnliga kandidater som var i toppen bland SDP:s kandidater och en av dem förväntades bli vald till styrelseordförande, men så gick det inte.

Styrelsen för kommunorganisationen framförde en person som i kommunalvalet fick 146 röster, Jaakko Jalonen kom som en stor överraskning och valdes enhälligt vilket var resultatet av kohandel mellan två finska föreningar. Valet hade inte någon inverkan på mötet.

SDP i Borgå följer gammal kutym för när man är kompetent för styrelseuppdrag; om personen har tillräcklig ålder och är man uppfyller man alla behörighetsvillkor.

SDP hade två kandidater – Millariikka Rytkönen med 614 röster och Anette Karlsson med 508 röster, tillsammans 1 122 vilket är 21 procent av partiets röster, men detta räckte inte till för att en av dessa hade blivit vald till styrelseordförande.

Väljarstödet var bra, men det gick inte hem hos SDP-organisationen. Båda blev nog invalda i stadsstyrelsen vilket är mycket bra – nu finns det två kompetenta kvinnliga SDP-politiker som hjälp åt ordförande när det behövs.

Socialdemokraterna bör nog vara mera förutseende när det kommer nya val. Unga kandidater måste också tas i beaktande när platser i förvaltningsorganen väljs. Den linje som nu följdes inverkar nog på följande val, tyvärr.

Min önskan på mötet att utgången och valresultatet skulle tas i beaktande fick inte något understöd. Kohandeln förverkligades och resultat är nog inte något som väljarna i Borgå avsåg. Kohandelsbeslut ger inte alltid bra resultat.

Bengt Dahlqvist Borgå

Mer läsning