Klimatsmart liv kan vara kul

I morgon (29.8) samlas de Borgåfamiljer som ställt upp i ett projekt för hållbara levnadsvanor till sitt första möte. De ska lära sig konsumera på ett nytt sätt. Den här sortens initiativ behövs som väckarklocka. Ingen kan längre blunda för vart världen är på väg.

Som ett av de första länderna i världen publicerade Finland 2005 en nationell strategi för anpassning till klimatförändringen. Man ville få en allmän bild av konsekvenserna både i det egna landet och globalt och också bedöma behovet av anpassningsåtgärder.

På den tiden var enskilda invånare kanske ändå inte så hemskt engagerade i klimatfrågor, även om många nog redan insett att förändringar i levnadsvanor är nödvändiga. Finländarna kände sig trots allt ganska skyddade här uppe i norr och man hörde till och med folk kommentera klimatförändringen på ett positivt sätt. Exempelvis vissa köldhatare gjorde tummen upp för varmare vintrar.

Mycket har hänt sedan dess. Exempelvis Marthaförbundet konstaterar att den nya medvetna livsstilen är här och allt fler blir intresserade. Under gröna vågen på 1970-talet blev ekologisk livsföring synonymt med biodynamiskt odlade morötter, fotriktiga skor och kollektivt boende, en lovsång till askes och måttfullhet. I dag ser förbundet i klimathotets fotspår en ny grupp moderna och medvetna livsstilskonsumenter träda fram. Det är kunder som gärna shoppar, men vill kombinera sitt shoppingbehov med krav på kvalitet, hållbarhet och rättvisa. Man satsar på etiskt tillverkade varor och ratar allt som luktar slit och släng. Nu är det inne med närodlat, rättvisemärkt och ekologiskt.

I år har vi genomlevt en extremt varm och torr sommar som verkligen fått människor att stanna upp. Det handlar inte enbart om att många fått hälsoproblem på grund av värmen utan också om till exempel minskad skörd och foderbrist, en ökad mängd eldsvådor och hot mot djur och växtliv.

Forskare säger att framtidens somrar kan vara ännu varmare än dagens rekordsomrar och man varnar för att temperaturerna i Finland stiger mera än på jordklotet i medeltal.

Vi måste reagera, trots att det är så lätt att säga att den enskilda människans vardagsval är väldigt obetydliga jämfört med nationella och globala val. Som vi alla vet tar alla länder inte ansvar för framtiden utan somliga agerar enbart med tanke på kortsiktiga ekonomiska vinningar.

Trots det är det absolut inte egalt hur enskilda hushåll hanterar sin vardag. För att kunna välja rättare behövs ändå information och sådan finns det gott om exempelvis på webben. Världsnaturfonden (WWF) hör till dem som ger tips och råder bland annat till att byta till effektiva LED-lampor, spara onödig elförbrukning genom att släcka lampor när ljuset inte behövs, dra ur mobilladdare när de inte används och stänga av apparater i stället för att ha dem i standby-läge. 
Det är också bra att täta kring fönster och dörrar med nya tätningslister så att värmen hålls kvar inne. Att sänka värmen med en grad är också att rekommendera och att så ofta som möjligt tvätta i 30 eller 40 grader i stället för 60 är klokt. Att diska i diskmaskin sparar energi jämfört med att diska för hand och matsvinn kan minskas genom att planera inköpen, förvara maten rätt och ta vara på resterna.

Klimatsmart liv kan vara kul och att ta små steg är okej. Ska vi alla börja i dag?

Tora Mattheiszen Nyhetschef