Klimatprojektet går in i fas två

DELTAR. Familjen Forsman är en av familjerna som gick med i projektet i fjol då det började. Bild: Kristoffer Åberg

Sänk värmen inomhus några grader, välj närproducerad mat och lämna bilen hemma om du inte absolut behöver den. Bland annat så kan man minska sitt koldioxidavtryck. Ett projekt för att ta fram enkla sätt att minska koldioxidavtrycket i vardagen började i fjol. Nu söks fler familjer som vill vara med.

Projektet, som Borgå stad döpt till Acceleratorn på svenska, körde i gång i september i fjol då familjer i Borgå fick anmäla sig att vara med och ta fram metoder på hur vanliga invånare kan minska sitt koldioxid- och materialavtryck.

Det är fråga om ett internationellt projekt för hållbara levnadsvanor och det fortsätter i Borgå också i år. Staden söker just nu efter hushåll och företag som vill testa olika sätt att minska det egna avtrycket i vardagen.

Projektet heter Sustainable Lifestyle Accelerator och är ett projekt för att samla information för att kunna utveckla en hållbarare livsstil.

Det genomförs i sju länder. Förutom Finland (Borgå) deltar Spanien, Schweiz, Danmark, Tyskland, Mexiko och Indien.

Projektet koordineras av det tyska Wuppertal-institutet och D-mat Oy sköter det praktiska i Finland, Borgå stad samarbetar med dem.

I år deltog åtta hushåll, nästa år 500 och det tredje året 10 000 från varje land.

Information om projektet och pilotfamiljerna finns på www.borga.fi/accelerator-for-hallbara-levnadsvanor.

Anmälningsformuläret finns i Borgå stads e-tjänst. Anmälningstiden går ut den 11 augusti.

Acceleratorn för hållbara levnadsvanor är en del av ett internationellt projekt där hushåll från sju länder deltar. Förutom Finland är också Danmark, Tyskland, Spanien, Schweiz, Mexiko och Indien med i projektet som samordnas av tyska Wuppertal-institutet och finländska D-mat Oy, med vilka Borgå stad samarbetar.

– Borgå stad har förbundit sig att främja en hållbar vardag för sina invånare. Klimatprojektet för samman stadsbor, företag som erbjuder tjänster och produkter för en hållbar vardag och sakkunniga vid Borgå stad. Projektet tjänar som ett ypperligt underlag för dialog i syfte att skapa en hållbar vardag i Borgå, konstaterar Sanna Päivärinta, expert på hållbar utveckling vid Borgå stad i ett meddelande.

Hushåll testar en hållbar vardag

Hushållen kontrollerar sin förbrukning under försöket och experterna vid D-mat Oy beräknar deras koldioxid- och materialavtryck utifrån förbrukningen. Utifrån avtrycken gör hushållen tillsammans med sakkunniga upp en vägkarta mot ett hållbart levnadssätt med hjälp av ett webbverktyg. Spelet hjälper projektdeltagarna att förstå hur det egna koldioxidavtrycket kan minskas.

– Spelarna väljer pusselbitar som beskriver olika gärningar som minskar koldioxidavtrycket. Gärningarna varierar från att avstå från semesterflyg till att använda dekalen "Ingen reklam, tack!". Pusselbitens storlek anger hur mycket den aktuella gärningen minskar koldioxidavtrycket, beskriver Michael Lettenmeier, VD för och expert på hållbar utveckling vid D-mat Oy.

Gärningarna varierar från att avstå från semesterflyg till att använda dekalen 'Ingen reklam, tack!'.

På vägkartan väljer hushållen sådant som de ska testa under en månad. Därefter funderar experter, hushållen och företagen tillsammans på vilka metoder skulle vara värda att spridas.

– Alla hushåll som anmäler sig godkänns till försöket. Projektet inleds genast i slutet av augusti och pågår till slutet av året, beskriver Päivärinta.

Som samarbetspartner söks också företag som erbjuder eller vill utveckla tjänster och produkter som möjliggör en hållbar livsstil.

I projektet medverkar också utvecklingsbolaget Posintra, som har gedigen kompetens i att skapa förutsättningar för tillväxt för företag och stärka deras konkurrenskraft.

Mer läsning