Klimatförändringen skrämmer allt fler – och leder till nya val också inför jul

Butiken, Bilen, Bostaden, Biffen och Börsen – enligt Världsnaturfonden kommer utsläppen från konsumtionen av fem B. Allt fler inser i dag att klimatförändringen är allvar och det börjar synas i vardagen. För exempelvis Iina Virkki är ekologiskt tänkande en naturlig sak även om hon inte driver det till sin spets.

Kulturproducenten Iina Virkki avnjuter denna morgon sitt kaffe i Aatos Café i WSOY-huset, ett nytt kafé som starkt fokuserar på ekologiska och etiska val. Hon har varit miljömedveten i hela sitt vuxna liv, men säger att det ekologiska tänkandet nog ökat betydligt under den senaste tiden.

– I år har det ju talats om klimatförändringen som om den skulle vara en helt ny grej och många människor har först nu insett att något måste göras. Ändå tror jag inte att det genast syns i vars och ens vardagliga liv, men förhoppningsvis kommer förändringarna ens litet åt gången.

Julbordet fylls enligt knytkalasprincip. Jag kan själv inte tänka mig att köpa skinka utan bidrar med bland annat ugnsrotsaker.

Personligen har hon fattat flera ekologiska beslut.

– Jag köper numera det mesta begagnat, det är sällan jag investerar i nya kläder. Min pojkvän och jag har gjort det till en gemensam hobby att besöka loppmarknader.

Sent men billigt

Hon tycker också att de matbutiker som säljer livsmedel med 60 procents rabatt under den sista öppethållningstimmen erbjuder ypperlig service, varor behöver inte slängas i lika stor utsträckning som tidigare och kunderna kommer undan billigt.

– Jag studerar för tillfället och sparar in stora summor på att ta en promenad sent på kvällen och handla just då. Man får en massa bra varor för bara cirka en tia. Till exempel en stor påse bröd kostar allt från 50 cent till 2 euro. Det är bara att slänga frysen och plocka därifrån enligt behov.

Iina Virkki förklarar att hon noga överväger alla inköp och att sortera är en självklarhet.

– Jag funderar en hel del på var olika produkter är tillverkade och av vem.

Då hon rätt nyligen var på arbetsresa i Etiopien såg hon med egna ögon hur människor kan tvingas leva.

– Jag jobbade som assistent åt en synskadad person som inom ramen för Abilis besökte olika platser för att kolla att biståndsprojekt för funktionshindrade sköts på rätt sätt. Abilis vill via sin verksamhet minska diskriminering och ge funktionshindrade möjlighet att aktivt medverka i samhället.

Hon mötte mycket misär men träffade också härliga, positiva och kloka människor.

– Jag fick bland annat stifta bekantskap med en trebarnsmamma som fått Nobels alternativpris.

Ekologisk konst

Virkki är producent för stadsfestivalen Triennalen i Borgå och hennes tanke är att den ska visa vägen även i ekologiskt hänseende. Planerna tar form just nu.

Hon firar jul hos föräldrarna och säger skrattande att det säkert också finns skinka på bordet. Det är tradition.

– Julbordet fylls enligt knytkalasprincip. Jag kan själv inte tänka mig att köpa skinka utan bidrar med bland annat ugnsrotsaker.

Så Iina Virkki gör nog en hel del för att minska sitt ekologiska fotavtryck om vi ser till Världsnaturfondens fem B:

En stor och växande del av människans klimatpåverkan kommer från vår konsumtion av nya prylar som kläder, skor, möbler och teknikprodukter, här har vi alltså Butiken. Bilen står för våra transporter. Biffen står för skogs- och jordbruksutsläppen, vars primära utsläpp kan kopplas till köttproduktion. I Bostaden konsumerar vi både mycket energi och produkter från utsläppsintensiv industri. Börsen symboliserar hur våra pengar förvaltas av bland annat försäkringsbolag, banker och pensionsfonder, med alltför stor del i fossila kol-, olje- och gasbolag.

ALERTA KUNDER. Fanny Forsblom demonstrerar ekologiska dofter. Hon har noterat att miljömedveten ökar också bland dem som inhandlar skönhetsprodukter. Bild: Kristoffer Åberg

Alerta konsumenter

Kosmetologen och försäljaren Fanny Forsblom har under de senaste åren funderat mycket på konsumtion och på att sortera rätt i den egna vardagen.

– Här på jobbet har jag noterat att också andra har miljön i åtanke.

Hon jobbar på Sokos kosmetikavdelning i Borgå och säger att åtminstone större företag i branschen numera paketerar sina produkter på ett annorlunda sätt än tidigare.

– Extra plast och annat förpackningsmaterial skalas bort. Vissa serier använder också växtfärg för texten. Trenden går hela tiden åt rätt håll.

Också de råämnen som används är ofta naturliga.

Visst är en del kunder också missnöjda då de tvingas betala för sin plastpåse, men jag brukar försöka förklara tanken bakom.

– Den certifierade naturkosmetiken har kommit för att stanna, kunderna frågar rätt mycket om den och vi får in nya serier. De ekologiska dofterna är också intressanta.

Numera får kunderna inte heller gratis plastpåse för att lägga sina inköp i och Forsblom konstaterar att väldigt många förstår att också detta är ett sätt att minska på plastavfallet. Allt fler bär med sig egen tygkasse.

– Visst är en del kunder också missnöjda då de tvingas betala för sin plastpåse, men jag brukar försöka förklara tanken bakom.

Fanny Forsbloms familj består av sambo, två döttrar och katt. Julklappar blir det också i år men de väljs med eftertanke. Barnen får exempelvis oftast träleksaker i ställer för prylar av plast.

– Jag vill också paketera simpelt, exempelvis använda grankvistar i stället för konstgjorda prydnader på paketen. Papper och band ska också vara äkta vara och kan återanvändas.

Vardagsval

Då stadsstyrelsens ordförande Jaakko Jalonen (SDP) får frågan om det ekologiska tänkandet syns i hans vardag svarar han först att han nog borde bli betydligt bättre i det här hänseendet. Efter att funderat på saken lite blir det klart att familjens val nog är ekologiska i flera avseenden redan nu.

– Vi flyger inte utan reser på annat sätt. Återvinning har familjen sysslat med i 20 år, vi har exempelvis alltid haft kompost. Nu när också plast samlas in har vi noterat hur lite avfall som uppstår, egentligen skulle det räcka med tömning av avfallskärlet var sjätte vecka. Men det är inte möjligt enligt reglerna. Det borde det vara.

Familjen äter också mycket fisk.

Men vi eldar en hel del med ved, vilket ju inte är så ekologiskt

– Min hustru har helt lämnat bort rött kött och själv äter jag det sällan. Vi har inte heller längre två bilar utan försöker klara oss med en. Men vi eldar en hel del med ved, vilket ju inte är så ekologiskt.

Julfirandet är traditionellt men Jalonen påpekar att man inte slösar pengar på klappar.

– I synnerhet nu när barnen är större tänker vi noga efter vad de behöver. Min hustru tycker dessutom om att ge gåvor som hon själv tillverkat.

Han anser att det finns skäl att ytterligare fundera på vardagsvalen.

– Klimatförändringen är inget att leka med.

Kolneutral stad 2030

Sanna Päivärinta är Borgås expert på hållbar utveckling, hon tillträdde sin tjänst den 15 oktober. Hennes uppgift är bland annat att koordinera klimatjobbet inom organisationen.

– Mycket görs inom enskilda enheter men jag ska se den stora bilden.

En av de viktigaste arbetsuppgifterna just nu är att få till stånd ett klimatprogram. Staden har som mål att bli kolneutral 2030 och Päivärinta framhåller att här är stadsbornas insatser helt avgörande.

En del kanske tänker att det trots allt är ganska lite man kan göra här i Finland, så många länder smutsar ned mycket mera än vi.

– Det är ändå fråga om utbud och efterfrågan. Köper vi produkter som tillverkas i dessa länder bidrar vi till den negativa utvecklingen. Mycket går att göra via våra dagliga val.

Sanna Päivärinta är glad för att man i dag pratar så mycket om klimatförändringen och hon hoppas att diskussionen fortsätter.

– Det är främst via information och diskussion människor ändrar sina konsumtionsvanor. Organisationer, privatpersoner och företag, alla måste ta sitt ansvar och det bör ske snabbt.

Hon påpekar att det borde vara lätt att välja hållbar utveckling.

– Blir det för svårt är resultatet inte det önskade.

FAKTA

Klimatförändringen

Som följd av klimatförändringen höjs framför allt vintertemperaturerna.

Nederbörden ökar och tiden med snötäcke förkortas.

Havsvattennivån i Östersjön stiger och istäcket minskar.

De allra högsta temperaturerna höjs sannolikt.

Växtperioden blir längre och varmare.

Stormvindarna förväntas att öka i styrka.

Vintrarna blir mörkare och det blir mindre solsken.