Klimat, proportioner och val av åtgärder

Det finns bara vinnare om vi övergår till förnybar energi, värnar om markens bördighet, ökar tillväxten i våra skogar.

Det är inte alldeles lätt att få något ordentligt grepp om klimatdebatten. Webben är full av både god och dålig information. Det blir inte lättare av att många aktörer har hoppat på klimattåget och ut...