Klassrum i Peipon koulu får ny golvmatta i sommar

FUNGERAR TILLSVIDARE. Enligt konditionsgranskningen kan Peipon koulu fungera tryggt i sina lokaler i 5–10 år till. Därefter kan det bli aktuellt med en totalrenovering. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Arbetsgruppen för inomhusluften i Peipon koulu samlades första gången i början av november för att bilda sig en uppfattning om läget när det gäller inomhusluften i skolan.

– Arbetsgruppens slutsats är att man inte upplever speciella problem eller bekymmer med inomhusluften i skolan. De brister som upptäcktes vid konditionsundersökningen åtgärdas ändå stegvis för att förbättra situationen, säger projektchef Pekka Koskimies från Borgå stad i ett pressmeddelande.

Konditionsundersökningen av inomhusluften i skolan blev klar i början av året. I undersökningen konstaterades att en del av byggnadens golvbeläggningar avger alltför mycket organiska föreningar.

Sommaren är den bästa tidpunkten för reparationerna.

På sommaren byttes golvmattorna ut i matsalen och i närliggande korridorer. Luftväxlingen ställdes också in så att det blir ett lätt övertryck i byggnaden, vilket minskar risken för att eventuella orenheter kommer in i byggnaden via otäta fogar. Temperaturen inne i skolan har varit alltför låg under vintern, och detta ska åtgärdas. Sommaren 2020 byts golvytan ut i fem klassrum.

– Vi diskuterade hur brådskande det är att byta ut golvmattorna i klassrummen och konstaterade samstämmigt att det inte är särskilt brådskande. Sommaren är den bästa tidpunkten för reparationerna, Koskimies

Viktigt att undersöka

Skolans rektor Antti Ylöstalo säger att man i skolan inte upplever att det finns problem med inomhusluften.

Inomhusluften har inte väckt diskussion bland personal, elever eller familjer.

– Inomhusluften har inte väckt diskussion bland personal, elever eller familjer. I Peipon koulu görs ett gott arbete, eleverna lär sig och trivs, och här diskuteras helt andra saker. Men det är förstås viktigt att man har undersökt hur sunda lokalerna är och vidtar de åtgärder som behövs.

Konditionsundersökningen visade också att det finns behov av reparationer i form av totalrenovering. Med de renoveringsåtgärder som görs nu kan skolan fungera tryggt i sina lokaler i 5–10 år. Det finns ännu inte beslut om en eventuell totalrenovering eller andra lösningar.

Utbildningstjänsterna gör under nästa år en utredning om utbildningstjänsternas verksamhet och ledningsstruktur i det västra området i Borgå. Utredningen utgör en grund för det utredningsarbete om skollösningarna i området vilket inleds senare. Ärendet hänger också ihop med utvecklingsprojektet för Gammelbacka centrum. I utvecklingsarbetet beaktas också behoven för kultur- och fritidstjänsternas och välfärdscentrets verksamhet.