Klassiska Midsommarloppet har i år nya arrangemang

KUTA. Midsommarloppet äger rum med undantagsarrangemang på grund av pandemin. Bild: Arkiv / Andreas Sjöblom

Midsommarloppet ordnas i år som självbetjäningsmotionslopp och delvis med nya banor.

Det 41:a Midsommarloppet ordnas inte normalt i år på grund av pandemin, meddelar VaHiSöS. Föreningen tillägger att årets motionslopp är gratis och fungerar med självbetjäningsprincipen. Loppet kan springas under femton valfria dagar mellan den 14 och 28 juni.

Start- och målplatsen finns vid föreningslokalen Skattåkersberg (Skattåkersvägen 66, 01190 Box) och är obemannad. Man kan delta i loppet vilken tid på dygnet som helst under de två veckorna som evenemanget pågår – och hur många gånger man vill. Banorna märks ut med snitslar, start och mål märks ut på något enkelt sätt, men annars är det ingen skyltning längs banorna. För att hitta rätt får deltagarna låna ruttkartor från startplatsen.

Efter utfört lopp skriver deltagarna upp datum, namn (även födelseår, om man vill), förening/ort, bana, till fots eller cykel (löpning, gång eller cykling) samt sluttid (om man vill delge det). Alternativt kan man skicka in den ovannämna informationen till arrangören Patte Lindblad via mejl (patte.lindblad@gmail.com) eller SMS (040–556 9160).

Kartorna, anmälnings/resultatblanketterna och pennor finns i den röda motionslådan bredvid huvudingången

Den blåmärkta banan, 11,5 kilometer, är samma som tidigare år. De övriga banorna är förnyade.

Den gulmärkta korta sträckan är förändrad eftersom de tidigare skogsstigarna har hinder i form av byggnation och skogsavverkning. Den förlängs därför till 4,1 km enligt kartan.

Den tidigare rödmärkta "mellanbanan" finns inte längre. I stället kan man välja en lite kortare variant av den längre sträcka på knappt 9 kilometer, enligt kartan.

Mera information hittas på webbsidan: http://www.vahisos.nsu.fi/midsommarloppet.

RUTTER. Midsommarloppet har i år nya rutter och kan löpas när som helst under en två veckors period. Bild: Karta

Mer läsning