Klantigt!

Det är nu bara en tidsfråga med denna utveckling innan allt är förlorat på Borgå sjukhus.

Har man varit så klantig att man själv röstat för starten till nedläggningen av sjukhusets jourverksamhet genom att inte vilja ha förlossningar i Borgå, och utan att förstå vad man röstat för, ger det inte ett speciellt stort förtroende för att röstas in åtminstone av kvinnor eller andra tänkande medborgare. Sorgligt beteende och dåliga förklaringar, hur skulle det vara att lära sig lite vad det är fråga om?

Det är nu bara en tidsfråga med denna utveckling innan allt är förlorat på Borgå sjukhus.

Ett fungerande och bra sjukhus fungerar 24 timmar i dygnet med jour och har till och med förlossningar! Om förlossningarna är 900 eller 1 100 är irrelevant, det viktiga är hur människorna sköts i vårt område med totalt över 100 000 individer. Slå ihop alla östnyländska kommuner så att vi får en motvikt mot Helsingfors och sluta sjabbla. Dessutom är det ju de, kommunerna (hoppas snart bara en, Borgå på över 100 000 personer), som "köper" tjänsterna som beslutar vilka tjänster som köps ... och sedan betalar för dem. Inte en samling gamla män som sitter i styrelsen och inte ser framtiden.

Bernhard Edgren läkare, Borgå