KKV: Tre bilskolor i Borgå deltog i priskartell

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) uppger i ett pressmeddelande att en rad bilskolor borde straffas med påföljdsavgifter för en priskartell. Tre av bilskolorna finns i Borgå, och de införde en prishöjning på 600 euro. Själva utredningen tog nästan fyra år.

KKV föreslår att marknadsdomstolen ålägger Uudenmaan Autokouluyhdistys ry och åtta bilskolor att betala påföljdsavgifter på sammanlagt cirka 300 000 euro. Saken kommer fram i ett pressmeddelande på torsdagen där det uppges att Uudenmaan Autokouluyhdistys och de sex bilskolor som hörde till föreningens styrelse uppmuntrade bilskolorna att höja priserna.

I Borgå ledde prisrekommendationen till en priskartell mellan tre bilskolor.

Dyrare B-körkort

Enligt KKV:s utredningar rekommenderade Uudenmaan Autokouluyhdistys och de sex bilskolor som var representerade i föreningens styrelse att företagen i branschen höjer priset på undervisningen för B-körkort. Nya företagare som inledde sin verksamhet hösten 2014 i Borgå uppmanades dessutom att höja sina priser så att de gamla företagarna inte tvingades sänka sina priser. Prishöjningen föreslogs på regionala diskussions- och utbildningsmöten som föreningen ordnade.

Bilskolorna Borgå Bilskola , Drivers' Club och Auto-opisto i Borgå höjde med ett gemensamt avtal totalpriset för B-körkortsundervisningen med cirka 600 euro i samband med lagreformen som trädde i kraft i januari 2013. Företagen följde den överenskomna prisnivån ända tills två nya företagare inledde sin verksamhet i Borgå hösten 2014 och försökte då även få de nya företagarna att höja priset på B-kortets grundskede med 300 till 400 euro.

Företag som konkurrerar sinsemellan får inte diskutera eller avtala om prishöjningar, påpekar KKV, som tillägger att prisrekommendationer och överenskommelser om priser är mycket allvarliga konkurrensbegränsningar vars enda syfte är att höja prisnivån till nackdel för konsumenterna.

Föreslår straffavgifter

KKV föreslår att Uudenmaan Autokouluyhdistys och sex bilskolor åläggs betala en påföljdsavgift för prisrekommendationen åren 2012–2015. KKV föreslår dessutom påföljdsavgifter för Drivers' Club, Auto-opisto och Borgå Bilskola med anledning av priskartellen som pågick från början av 2013 till hösten 2014.

KKVs förslag är att Borgå Bilskola betalar 31 300 euro, Drivers' Club Bilskola 61 200 euro och Timo Anttila Yhtiöt (f.d. Porvoon Auto-opisto) 54 300 euro.

Jarno Sukanen, forskningschef på KKV, vill av utredningstekniska skäl inte avslöja hur man kom just den här verksamheten på spåren.

– Men på ett allmänt plan brukar vi börja en utredning efter att ha fått tips, det kommer en hel del. Dessutom finns ett system som heter Leniency, från engelskans överseende eller mildhet, där företag som deltar i karteller kan anmäla saken och potentiellt frias från påföljder, säger Sukanen.

De tre inblandade bilskolorna utgör en stor del av de existerande bilskolorna i Borgå. KKV tar inte ställning till vilka konsekvenser straffavgiften kan ha för utbudet på orten om bilskolorna inte kan betala – även om avgiften är uträknad så att den ska kunna betalas.

– Summan är högst 10 procent av det sista kartellårets omsättning, vilket också stämmer i det här fallet.

Utredningen inleddes 2016 och blev nyligen färdig.

– Hela vår utredning tog nästan fyra år. Det är en komplicerad helhet med många parter med höranden, plus tusentals dokument.

Mer läsning