Kipparin Kala uppfyller inte hygienkrav

LAXRÖKNING. Rökugnen på bilden tillhör inte Kipparin Kala. Bild: Kristoffer Åberg

Under de senaste fyra åren har hälsoövervakningen gjort upprepade inspektioner vid fiskföretaget Kipparin Kalas anläggningar i Gammelby i Lovisa. Företagaren har inte följt myndighetens uppmaningar och tidsfrister.

Hälsoskyddssektionen i Borgå ska på sitt möte på torsdag besluta om nya krav på företaget Kipparin Kala. Om kraven inte följs och om företagaren inte senast den första oktober lämnar in en skriftlig plan över de åtgärder som ska vidtas föreslås att förläggandet förenas med tvångsmedel som avses i viteslagen.

Inspektioner under flera år har visat att företagets lokaler för behandling och förvaring av fisk inte motsvarar kraven på en livsmedelslokal. Företagaren har inte följt myndighetens uppmaningar och tidsfrister.

Reko-försäljning

Under de senaste åren har Kipparin Kala utvidgat verksamheten till huvudstadsregionen och till Reko-verksamheten. Företagaren har ökat antalet rökningsugnar från två till åtta.

Hälsoskyddssektionen ska på torsdag besluta att det måste finnas separata utrymmen för hantering av rå fisk, för tillagad fisk och för oskyddade produkter. En försäljningsbil lämpar sig inte som beredningsutrymme för fisk.

Rökningsutrymmet ska vara försett med tak och skyddat med minst tre väggar. Utrymmet där produkter bereds och förvaras får inte öppna sig direkt till ett vindfång.

För produkter som upphettas måste det finnas ett separat utrymme med maskinell nedkylning. Alla ytor inomhus, också golven, ska vara täta, släta, lätta att hålla rena och gjorda av material som kan tvättas. Det är dessutom inte tillåtet att hantera fisk utomhus utan skydd. ÖN

Mer läsning