Kilometervis med ny asfalt läggs i Sibbo i sommar

Flera landsvägar i Sibbo får ny beläggning i sommar. NMT-centralen satsar bland annat på 8,7 kilometer ny asfalt från vargrondellen i Nickby längs med Mårtensbyvägen till Kervo. Bild: Ksf-arkiv/Kristoffer Åberg

Asfaltläggarna är ett säkert vårtecken i Sibbo i år. Utöver Söderkullavägen får både Mårtensbyvägen och Jokivarsivägen ny asfalt.

Närings-, trafik- och miljöcentralen har lagt årets asfalteringsarbeten på entreprenad, och i Sibbo betyder det att drygt 24 kilometer gropig landsväg får ny beläggning innan hösten.

ÖN har tidigare berättat att Söderkullavägen stabiliseras på en 300 meters sträcka i Gesterby, och hela vägen på 8,1 kilometer hör till asfaltsäsongens projekt i Sibbo. Nu söker NTM-centralen asfaltläggare också en ännu längre sträcka på Mårtensbyvägen mellan Sibbo och Kervo ska få ny beläggning.

– Det blir en fortsättning med 8,7 kilometer ny asfalt rakt över från Söderkullavägen och vidare mot Kervo, säger Niklas Nevalainen, projektchef på NTM-centralen.

Jämnare förbindelser österut blir det också på den sydligare belägna Jokivarsivägen som leder från Sibbo till Korso i Vanda. Där är det sammanlagt 6,5 kilometer väg som får ny asfalt.

Enligt Nevalainen är det svårt att i det här skedet sätta en prislapp på asfalteringsarbetena. Entreprenadernas storlek bestäms utifrån anbuden som lämnas in och principen är att billigaste offerten vinner.

Anbuden ska vara inlämnade senast på fredag (26 mars) men när ackordet kör i gång är upp till offertvinnaren.

– Kontraktet säger att beläggningsarbetena får inledas tidigast den 19 april samt att arbetena ska vara klar innan början av september. Den exakta tidpunkten bestämmer entreprenören själv, men jag antar att de kör i gång så fort som möjligt.

Utöver landsvägssatsningarna i Sibbo ska ny asfalt också läggas på en sträcka på motorvägen; 3,7 kilometer ny vägyta blir det på E18 i Landbo.

Nämnas kan att NTM-centralen har asfalteringsprojekt på gång också i Borgå i sommar. Tarkisvägen och Bjurbölevägen får 7,6 kilometer ny beläggning medan Tolkisvägen förnyas på en 3-kilometerssträcka i Gammelbacka.