Keskuskoulu börjar arta sig – lång renovering har gett resultat: "Man kan rentav säga att det är en mycket frisk skola"

Bild: Cecilia Kristjankroon

Det senaste kring Keskuskoulu är att isoleringarna på Keskuskoulus vind har till största delen utbytta.

I Keskuskoulu bytte man under sommaren och hösten skadade värmeisoleringar på vinden och i trappuppgångar. Skolans inomhusluftsarbetsgrupp sammanträdde förra veckan för att diskutera reparationerna och läget med inomhusluften. På vinden i Keskuskoulus B-del påbörjade man på sommaren ett omfattande arbete där organiska isoleringar byttes ut mot mineralull. Arbetet blev färdigt före julen.

I två trappuppgångar bytte man dessutom förstörda isoleringar som fanns ställvis bakom värmeelement inom väggen. Arbeten med rensning och justering av ventilationen har också fortsatt under hösten och arbetena pågår ännu. När justeringen blir klar jämnas också tryckförhållandena mellan inomhus- och utomhusluften.

Skolhälsovården och företagshälsovården berättade vid mötet att det finns enstaka personer med symptom men hos eleverna är antalet litet och hos personalen är antalet mindre än tidigare.

– Utifrån antalet personer med symptom är läget med inomhusluften minst normalt, man kan rentav säga att det är en mycket frisk skola, säger hälsoinspektör Teijo Moilanen.

Även utbildningstjänsterna anser att läget börjar vara bra efter renoveringarna som gjorts under årens lopp.

– Det är viktigt att läget fortfarande följs upp noggrant och att också de resterande reparationerna utförs, säger utbildningsdirektör Jari Kettunen.

Det finns också några reparationsbehov som man kan börja reparera tidigast på sommaren. I mellanbjälklaget ovanför huvudingången finns skadade isoleringar såsom också i vindfången i byggnadens D-del.

– I byggnaden finns det också några lokala luktolägenheter som man måste utreda, säger projektchef Pekka Koskimies.

Skolans föräldraförening önskade att ett informations- och diskussionsmöte om läget med renoveringarna skulle ordnas för vårdnadshavare. Tidpunkten för mötet är den 24 april klockan 18. Arbetsgruppen för inomhusluften sammanträder nästa gång den 6 maj.