Kesko kanske köper Citymarkettomten – Hartela vill dra sig tillbaka

VAD HÄNDER? Tar Kesko över ansvaret för hybridbygget vid ån? Allting tyder på det. Bild: Ksf Media arkiv

Den som undrat varför ingenting hörs om Citymarket/hotellprojektet på västra stranden får nu en förklaring. Enligt ÖN:s uppgifter vill Hartela dra sig tillbaka, och förhandlingar förs med Kesko – vars regiondirektör Timo Heikkilä bekräftar att bolaget har intresse för platsen.

Det var i slutet av januari i år som högsta förvaltningsdomstolen fattade beslut om att inte bevilja besvärsrätt angående den aktuella detaljplanen. Fritt fram att bygga alltså och enligt planen ska b...