Kemikalierna i våra liv

DDT, Hormoslyr och Roundup.Det här är medel som har använts och används i jord- och skogsbruk.DDT var ett effektivt medel mot ovälkomna insekter och blev mycket populärt efter andra världskriget. I Fi...