Katt coronasmittad – första bekräftade fallet i Finland

Arkivbild. Husdjur kan få covid-19 men får sällan tydliga symtom. Bild: Erik Sandström/SPT

En katt med covid-19 leder inte till åtgärder av myndigheterna.

Livsmedelsverket har genom ett laboratorieprov bekräftat att en katt har smittats med covid-19. Det är första gången en katt har bekräftats coronasmittad i Finland, meddelar Livsmedelsverket.

Ägaren misstänker att katten smittades av en människa. Enligt ägaren mår katten redan bättre. Den smittade katten leder inte till några åtgärder från myndigheternas sida.

Enligt Livsmedelsverket kan symtom i luftvägarna och matsmältningen tyda på att en katt har smittats, om den bor i samma hushåll som en coronasmittad människa. Om symtomen kräver vård av en veterinär kan man ta kontakt per telefon. Veterinären kan komma överens med Livsmedelsverket om att göra coronatest. Ägaren betalar för provtagningen, medan verket undersöker provet gratis.

Runtom i världen har flera olika slags djur konstaterats ha covid-19, bland husdjur främst hundar och katter. Oftast har de här djuren varit i närkontakt med en coronasmittad person. För det mesta har man inte upptäckt några symtom bland de smittade hundarna eller katterna. Ibland förekommer ändå till exempel luftvägs- eller matsmältningssymtom.

Det finns ingen forskning som tyder på att husdjur har någon inverkan på spridningen av coronaviruset. Vaccinering av människor kan minska risken för att djur smittas. Den som insjuknar i någon infektionssjukdom ska undvika onödig närkontakt med djur och upprätthålla god handhygien.