Kärnkraftverket fyllde 40

LÅNGVARIGT. Den 40-åriga enheten Lovisa 1 har drifttillstånd åtminstone till år 2027. Bild: Kristoffer Åberg

Finlands första kärnkraftverk, enheten Lovisa 1 vid Fortums Lovisa kraftverk, anslöts till stamnätet den 8 februari 1977, det vill säga för 40 år sedan.

Den kommersiella elproduktionen inleddes i maj samma år. Enheten Lovisa 2, som stod klar ungefär tre år senare, anslöts till riksnätet i november 1980. Fram till i dag har de båda enheterna producerat sammanlagt 288,2 terawattimmar (TWh) elektricitet, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen i drygt 17 miljoner eluppvärmda småhus. – Lovisa kraftverk är en lyckad syntes av östlig, västlig och finländsk teknologi. Den utmärkta drifthistoriken, driftfaktorerna av världsklass och den enastående säkerhetsstatistiken gör Lovisakraftverket till ett av de bästa i världen, säger kraftverkets biträdande direktör Thomas Buddas i ett pressmeddelande från Fortum.

Hittills har den genomsnittliga driftfaktorn vid Lovisa 1 varit 87,3 % och vid Lovisa 2 hela 89,5 %. Driftfaktorn återspeglar anläggningens tillgänglighet, det vill säga den realiserade elproduktionen i förhållande till anläggningens nominella effekt under en viss tid. Den nominella effekten har höjts genom olika åtgärder under åren, vilket även har förbättrat anläggningens säkerhet och pålitlighet.

– Lovisa kraftverk utvecklas långsiktigt enligt principen om fortlöpande förbättring. Anläggningen genomgår för närvarande det största investeringsprogrammet någonsin i syfte att säkerställa säker, tillförlitlig och lönsam elproduktion under kraftverkets återstående drifttid, det vill säga till utgången åren 2027 (Lovisa 1) och 2030 (Lovisa 2), säger Thomas Buddas.

Lovisa kraftverk och den koldioxidfria kärnkraften bidrar enligt Fortum i hög grad till stävjandet av klimatförändringen. De kärnkraftsrelaterade utsläppen av växthusgaser är lika låga som hos vind-, vatten- och solkraft . Om elektriciteten från Lovisa kraftverk hade producerats i ett kolkondenskraftverk hade utsläppen av koldioxid hittills uppgått till cirka 230 miljoner ton.

Under byggnadsfasen på 1970-talet arbetade cirka 3 000 personer på Hästholmen i Lovisa. Utöver Fortums egen personal på cirka 500 personer sysselsätter kraftverket i dag nästan 100 personer från andra företag.