Kärnkraften kan få tilläggstid på Hästholmen

KRAFT. Fortum kanske ansöker om tilläggstid. Bild: Kristoffer Åberg

Det kan bli fortsättning på Hästholmen ännu.

Det finns inga tekniska hinder för att Fortums två kärnkraftsreaktorer i Lovisa får fortsätta efter att de nuvarande tillstånden löper ut, säger överingenjör Jorma Aurela på Arbets- och näringsministeriet till Uusimaa.

Däremot blir det knappast aktuellt för Fortum att anhålla om tillstånd för att bygga en helt ny reaktor på Hästholmen.

Uusimaa hänvisar till en intervju med Fortums verkställande direktör Pekka Lundmark som säger att det tekniskt är möjligt att förlänga de nuvarande reaktorernas livslängd, men att inga sådana beslut är fattade.

För närvarande finns världens äldsta kärnreaktor i Schweiz, vilken är fyrtiosju år. När loven för Hästholmens två reaktorer går ut i slutet av 2020-talet kommer de att vara femtio år gamla.