Karnevalistisk Caesar når inte ända fram

Julius Caesar (Paul Holländer) och Antonius (Johanna af Schultén) gör entré på trumpet och saxofon. Bild: Nils Krogell

Klockriketeaterns och Siriusteaterns pjäs Julius Caesar har en underhållande karnevalistisk sida som lyfter föreställningen, men riktigt ända fram når den inte.

Det är intressant hur de flesta pjäser har lager som gör dem dagsaktuella, något producenterna inte är sena att understryka. Det beror antagligen på att människan med alla sina tillkortakommanden och...