Kärlek är kärlek

Allt fler präster tänker viga par av samma kön.

Det kanske går med myrsteg framåt, men utvecklingen går inte att hindra. Femtioen präster har meddelat att de tänker viga par av samma kön, trots att kyrkan ännu inte godkänner det.

Prästerna Karl af Hällström och Christer Åberg, verksamma i Östnyland, är två av de femtioen som trotsar kyrkan och följer sitt hjärta och sin rättskänsla.

"Kärlek är kärlek", säger Åberg till ÖN om varför han personligen kommer att gå snabbare framåt än vad kyrkan just nu tillåter.

Sedan den 1 mars i år är det möjligt för par av samma kön att gifta sig. Alltfler inom kyrkan önskar och kräver att kyrkan omvärderar sin syn på äktenskapet. Det skulle vara klokt att kyrkans praxis är enhetlig med lagstiftningen, sägs det också i utredningen som Kyrkostyrelsen gjort.

Biskop Björn Vikström manar till tålamod. Han litar på att en dag är också den finländska kyrkan redo för vigsel av samkönade par.

Helén Kurri Nyhetschef och chefredaktör för Östnyland

Mer läsning