Karl-Henrik Boxström, 90, har en målsättning: att leva så att han kan vara till nytta

NYA UPPFINNINGAR. Karl-Henrik Boxström har utvecklat en mugghållare i trä för plast- och pappmuggar. – Sådana här kunde vi ju börja snickra på Linda, säger han. Bild: Kristoffer Åberg

På fredagarna håller Karl-Henrik Boxström, 90, snickeri- och diskussionstimmar på servicehemmet Linda och hemma i Box håller han på att lära sig ungersk intarsia. Företagsamhet och nyfikenhet är karakteriserande drag för honom men själv formulerar han det på ett mer skämtsamt sätt. – Jag har alltid haft en rastlös hjärna som hållit i gång den lata kroppen.

I tamburen i Karl-Henrik Boxströms hus är strömbrytarna till belysningen monterade långt nere på väggen.– När barnen var små ville vi lära dem att ta ansvar för att släcka lamporna. Barnen växte upp,...