Karenshot kring arbetsmässa väcker irritation

Niclas Tåg säger att Donfabriken ingår i de tjänster som TE-byrån erbjuder. Bild: Kristoffer Åberg

Är det okej att tvinga arbetssökande att besöka en mässa? Det tycker inte alla, men på TE-byrån säger man ändå att det inte handlar om tvång.

Donfabriken, mässan där arbetsgivare och arbetssökande träffas på Konstfabriken i Borgå, har stött på en del kritik på sistone. Senast ute är en anonym insändare i Uusimaa där skribenten ondgör sig över att man som arbetssökande mer eller mindre tvingas besöka tillställningen som äger rum i februari.

Insändarskribenten nämner ett brev som damp ner i postlådan. I övrigt är brevet positivt och poängterar fördelarna, men TE-byrån konstaterar i slutet att "Om du inte alls kommer till evenemanget och inte meddelar i förväg om förhinder, avbryts ditt arbetssökande och din rätt till arbetslöshetsförmån upphör den 11.2.2016."

Insändarskribenten undrar också hur det påverkar besökarsiffrorna som brukar vara förhållandevis höga. Arrangören talar till exempel om över 4 000 besökare förra året.

Inget tvång

Niclas Tåg, servicechef för TE-byrån i Nyland, säger att det ingalunda handlar om tvång. Däremot kräver man att arbetssökande meddelar om förhinder. I så fall händer inget alls.

– Där finns både e-postadresser och telefonnummer för den som inte kan komma. För den som inte alls reagerar så konstaterar vi att det enligt lagen kan leda till vissa konsekvenser, säger Tåg.

Han påpekar att det i praktiken leder till att kundförhållandet avbryts. Kort efteråt inleder man en ny kontakt genom en diskussion på centralen.

– Vi vill förstås gärna veta på förhand om någon inte kan komma.

Att man tar till den här sortens tvång när det handlar om en mässa och inte en arbetsintervju har också väckt en del irritation. Tåg tycker ändå inte att det ska ses på det viset.

– Det hör till serviceproceduren. Vi bjuder in arbetsgivare som rekryterar och de arbetssökande som kunde passa in på något av företagen.

Nyttig tillställning

Tåg håller inte heller med om att besökarsiffrorna på det här viset kan tolkas som friserade. Han påpekar i stället att det är bra att arbetssökande och arbetsgivare kommer i kontakt med varandra, särskilt när det handlar om företag och arbetssökande som är lämpade för varandra.

Man har också en lista för att granska att alla inbjudna faktiskt dyker upp.

– Alla har en inbjudan som de ger till oss. Det kvitteras på det sättet.

Enligt Niclas Tåg ledde förra årets mässa till att åtminstone tio arbetssökande fick jobb. Utöver det ska ett hundratal personer fått möjligheten att föra vidare diskussioner med potentiella arbetsgivare.

– I fråga om de tio är jag inte säker på att alla skrev under arbetsavtal där och då, men åtminstone skakade man hand.

En av många

Mässan är bara en del av de metoder TE-byrån använder för att koppla ihop arbetssökande och arbetsgivare. Annika Broberg, sakkunnig på TE-byrån i Borgå, säger att det ändå sällan handlar om tvång. Den arbetssökande kan komma med en motivering till varför till exempel mässan inte passar sig.

Också lediga jobb är något som arbetssökande har en viss förpliktelse att söka. Broberg säger att byrån tar kontakt med en kund som kunde lämpa sig för ett visst jobb. Om matchningen inte är lyckad så går det att diskutera saken.

– Man kontaktar oss, och ofta leder det inte till några problem, men om arbetssökanden har kompetens och arbetsgivarna har ett rekryteringsbehov så krävs en skriftlig förklaring varför jobbet inte lockar. Om arbetssökanden inte har giltig orsak så kan resultatet i värsta fall bli två månaders karens från arbetslöshetsersättningen.

Olika vidareutbildningar fungerar lite på samma sätt. I regel går det att tacka nej, men om arbetssökanden saknar relevant kompetens för att kunna lyckas få anställning så kan det bli fråga om karens om hen vägrar. Det gäller till exempel fall där någon saknar den sista pusselbiten i sin examen.

– Vi har till exempel haft kunder som saknat delar av sin utbildning till närvårdare. Då kan tjänstemannen anse att utbildningen är viktig eftersom en examen tillåter en fast anställning. Anvisningar att söka till fortbildning är ändå ganska ovanliga. Ansökningar till utbildning görs vanligtvis på arbetssökandens eget initiativ.

Bra och dåliga branscher

Broberg säger att man också brukar se vilken bransch utbildningen är kopplad till, och i de fall där arbetssituationen är dålig så brukar inte kurser vara lika aktuella. I regionen är det till exempel svårt att få jobb inom grafiska branscher, vilket betyder att det inte heller är relevant med ett utbud av vidareutbildning. I jämförelse är det relativt lätt att få jobb som städare eller bokförare.

– Det finns en viss brist på bokförare som kan göra bokslut. Men det kräver att man är formellt kompetent.

Den enda egentliga obligatoriska tillställningen är informationsmötet på 1,5 timmar som TE-byrån erbjuder nya arbetssökande. Det går att byta datum, men man bör besöka tillställningen i något skede.

Broberg påpekar att karenshotet är bundet till det faktum att man som arbetssökande enligt lagen inte bara har rättigheter, utan också skyldigheter. Med det sagt så behandlas varje kund enligt sina egna behov, där de som inte är redo att jobba erbjuds andra tjänster som arbetsprövning, yrkesvägledning eller rehabiliterande arbetsverksamhet.

– I vissa fall finns det kanske hinder som måste röjas innan personen kan komma ut på arbetsmarknaden. Då går vi den vägen.

Arrangeras av TE-centralen, Posintra och Borgå stad.

Äger rum på konstfabriken den 11.2 kl. 10-15.