Karamellregnet varvade upp lågstadieeleverna - se bildspel från penkis i Lovisa.

Bild: Peik Henrichson

I Lovisa Gymnasium samlades abiturienterna i år ovanligt tidigt på de två lastbilsflaken, redan strax efter klockan tio.

Det blev ett ovanligt glatt karamellregn både kring torget och utanför lågstadieskolan och daghemmen i Lovisa.

Framför allt vid Generalhagens skola uppstod ett alldeles extraordinärt tumult när de två lastbilarna från Lovisa Gymnasium körde genom skolgården. Lågstadieeleverna höll sig bakom sitt inhägnade område så länge lastbilarna passerade, men strax efteråt började en ohämmad rusning efter karameller som abiturienterna slängt i snön på skolgården.

Lovisaabiturienterna hade skapat en del fyndiga banderoller på lastbilarna, men framför allt utmärkte sig abiturienterna genom de slående klädesplaggen. En del flickor hade dessutom koordinerat sin ekipering så att man kunde se mindre grupper som påminde om exempelvis suspekta förbrytare eller förnäma flygvärdinnor.

Efter färden på lastbilsflaket återvände abiturienterna till gymnasiet för att klä om sig, och sedan fortsatte färden mot Helsingfors där även lovisaborna skulle delta i den gemensamma abikryssningen på kvällen.

Mer läsning