Kaos inom byggandet väcker frustration

LYSSNAR NÅGON? Rektor Johan Öhberg har satt enormt tid på planer som ingen verkar bry sig i. Bild: Kristoffer Åberg

Borgå har en kris inom planering och byggande. Det finns flera exempel på planer som har rivits upp, vilket har lett till förseningar och kaos i planeringen av projekt.

Då politikerna klubbat igenom strategier och budget och besluten är fattade, så borde man hålla sig till det. I Borgå kan det gå så att någon ännu i det skedet river upp alla tidigare beslut och kräver nya utredningar. Daghems- och skolbeslut är typexempel och nu är måttet rågat bland många.

En som dragits in i ett totalt kaos är Gammelbacka skolas rektor Johan Öhberg. Han gick med hull och hår in för att delta i planeringen av den nya Tolkisskolan.

– En del av min arbetstid veks för att jag skulle kunna delta aktivt. Jag åkte landet runt och besökte 32 skolor för tanken var att nu ska vi bygga Finlands bästa skolenhet. Vi skulle bygga utrymmen för framtidens skola.

Överraskning

Nu har han fått se drömmen grusas, alla planer lades på is efter att tre direktörer höll presskonferens i början av december. Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula, bildningsdirektör Hilding Mattsson och lokalitetsdirektör Börje Boström meddelade att man ska börja planera en skola för både finska och svenska elever och att det inte byggs ett daghem som man lovat.

– Då hade vi planerat med helt fel information. Nu har vi fått i uppdrag att göra en ny utredning till mars. Men vi får inga svar på vad vi ska utreda.

Johan Öhberg är mån om att understryka att han inte har något emot tanken på att de båda språken finns i samma skola och han är beredd att vika ytterligare tid för planeringsarbetet. Men han är frustrerad över att allt det jobb som redan gjorts ser ut att vara onödigt.

– Hur kan några tjänsteinnehavare plötsligt bestämma att ett daghem inte ska byggas? Daghemmet finns inskrivet i en mängd beslut. Vi har lovat invånarna ett daghem och utbildning upp till årskurs 6, på svenska i Tolkis.

Hörs vi?

Nu ska bildningssidan och Lokalitetsledningen göra en ny plan med en stram tidtabell som ingen tror på. Och Öhberg känner sig inte bekväm.

– En rektors åsikt väger lätt och varken byggherren Lemminkäinen eller Lokalitetsledningen har tid att lyssna. Den röda tråden i planeringen saknas helt, ingen talar om framtidens skola längre. Man talar huvudsakligen om att kopiera planen för Vårberga skola.

Johan Öhberg vill att de pedagogiska målsättningarna ska synas i utrymmesanvändningen.

– Utrymmen ska gå att använda effektivt och flexibelt, vi ska ha flera öppna inlärningsmiljöer. Och om två olika kulturer ska jobba sida vid sida så kräver det en hel del funderande för att lyckas.

Åk till Uleåborg

Efter att ha åkt landet runt är det till Uleåborg han vill att stadens beslutsfattare ska åka – om de vill ha ordning på planeringen.

– Där finns EN ansvarsperson som koordinerar fem olika skolbyggprojekt. Han är länken mellan bildningen och byggsidan och det är han som sover dåligt om tidtabellerna inte håller. I Borgå känns det som om det är bara rektorerna som sover dåligt. Ingen bär ansvaret.

Det enda Öhberg nu ser är illamående, frustration och trötta pressade människor.

– Vem ska vi då lita på?

Inte tid att lyssna

Klart överbelastade säger fullmäktigeledamot Anders Rosengren (SFP) om Lokalitetsledningen.

– Det är synd för vi har så många viktiga projekt på gång som de borde kunna koncentrera sig på. Vi har 1 000 barn i baracker och bara ett par svenska skolor som fungerar normalt mellan Tolkis och Vårberga.

Lokalitetsledningens arbete belastas av krav på ändringar i gjorda planer och gjorda avtal.

Lokalitetsledningens arbete belastas av krav på ändringar i gjorda planer och avtal.

Nu pressas tidtabellerna av avtalen med byggbolag. Lyckas inte staden göra sina planer klara till överenskommen tid, så kommer räkningen på posten.

– Lemminkäinen som ska bygga Tolkisskolan ska enligt avtal sätta i gång i mars. Om ritningarna inte är klara, så vet de nog hur de räknar ut kostnader.

Anders Rosengren konstaterar att planerna borde göras i samarbete med bildningssidan.

– Men Lokalitetsledningen har inte tid att lyssna. De bara inte hinner.

Den pressade situationen leder i värsta fall till dåliga planer och förskjutningar i tidtabeller.

– Risken är att inte heller tidtabellen för Västra enhetsskolan håller. Man får bara hoppas att tjänstemännen orkar och håller ut.

Beslutet kom utan att ha diskuterats i bildningssidans beslutande organ. Hur är det möjligt?

Vem river upp beslut?

Catharina von Schoultz (SFP) är frustrerad. Alltför många stora beslut inom bildningssektorn ändrar utan politisk behandling.

– Stort arbete sattes ned på att planera nytt för Tolkis skola och daghem. Samma sak med Västra Enhetsskolan. Sen verkade det som om allt skulle stanna upp och plötsligt kom beskedet att Tolkisskolan inte ska byggas enligt planerna.

Morgondagens skola med utrymmen som är anpassade för ny pedagogik och ny läroplan med grupparbeten och integrerad förskola, tankar om trivsel och profilering och en skola som Borgå kunde visa upp för omvärlden, allt grusades.

– Beslutet kom utan att ha diskuterats i bildningssidans beslutande organ. Hur är det möjligt, frågar Catharina von Schoultz.

Snabb = dålig planering

Hon har försökt fråga efter motiveringarna men svaren har inte gjort henne klokare. Frågan om hur de pedagogiska aspekterna beaktas i planeringen har fått ett kort svar.

– Lokalitetsledningen sa att det inte är deras sak.

Schoultz säger att det verkar som om Lokalitetsledningen bara planerar "lådor".

– Man tänker inte på funktionalitet och den verksamhet som ska finnas i skolor i framtiden.

Följden av oklarheterna i beslutsgången är att nya planer ska göras på bara några veckor.

– Det kommer inte att lyckas, de hinner inte göra bra planer på så kort tid. Men i mars borde vi enligt nu given tidtabell få ett pris på vad Lokalitetsledningen tror att den förändrade Tolkisskolan kommer att kosta. I maj kommer Lemminkäinen med sitt nya pris. Vi tvingas alltså ta beslut utan att veta de egentliga kostnaderna.

Dålig kommunikation

Vad beror då problemen i beslutsgången på?

– Jag vet inte. Sakkunskapen borde finnas hos tjänstemännen. Det är de som ska komma med alternativ och konsekvensbedömningar. Nu får vi inga svar då vi frågar, och kommunikationen är märkligt svår.

Om det är så att den nödvändiga kompetensen inte finns eller om tiden inte räcker till, så bör man säga till, anser von Schoultz.

– Man kan ju inte bara låtsas att man kan om det är så att man inte gör det. Det står skattebetalarna dyrt med misslyckanden. Och det är en kris att ha så många projekt på gång som inte håller tidtabeller, speciellt som vi vet att det är nu med låga räntor och låga byggkostnader som vi borde bygga.

Catharina von Schoultz vill inte peka ut någon skyldig, men hon tror att en orsak till att Borgå i allt större utsträckning går in för så kallade livscykelprojekt där man lägger ut byggandet på privata, beror på att man inte litar på att det finns ett kunnande inom Lokalitetsledningen.

– Vi måste få ordning på planeringen för nu betalar de andra sektorerna misstagen. Blir det dyrare än planerat att bygga så äts bildningsbudgeten upp då de interna hyrorna stiger. Lokalitetsledningen måste börja bära resultatansvar.

Tolkis skola ska ha samutrymmen för finska och svenska elever och förskolor.

Ett dagis i tidigare Tolkkisten koulu planeras.

Västra Enhetsskolan skulle vara klar 2016, uppskjuten med ett år.

Vårberga skola ska ha svensk och finsk undervisning från förskola till årskurser 1-6, bibliotek och ungdomslokal.

Grännäs renovering är uppskjuten, Lyceiparkens likaså.

Två skolor, daghemmen i Gammelbacka, Pepot och Majberget är livscykelprojekt.

Mer läsning