Kantor Suvi af Hällström fick varning

UTSTÄLLNING. I bakgrunden till Suvi af Hällströms varning ligger utställningen i Lovisa kyrka som väckte ett stort rabalder.Bild: Suvi af Hällström

Kantor Suvi af Hällström som fått en varning av finska kyrkoherden i Lovisa, Seppo Apajalahti, erkänner öppet att hon handlat fel i vissa diskussioner på Facebook. Hon anser ändå att varningen delvis är resultatet av långvariga påtryckningar mot kyrkoherden och det tycker hon är orättvist. Kyrkoherden tillbakavisar det här.