Kanske inga kriskommuner de närmaste åren – Lappträsk ser över läget

I årsredovisningen från 2019 uppfyllde Lappträsk finansministeriets kriterier för att bli klassad som en kriskommun.

Finansministeriet ska i augusti ta ställning till om de ska pausa statusmärkningen av kriskommuner. Beslut i frågan kommer inte påverka Lappträsk som redan blivit klassad som en kriskommun.– Beslutet...