Känner du någon som förtjänar morsdagsmedalj?

VÅRBLOMSTER. Alla mammor får inte medaljer, men många får en bukett vitsippor. Bild: Lina Enlund

Medaljen kan tilldelas en biologisk mamma, en adoptivmamma eller en fostermamma som fyllt 40 år.

Regionförvaltningsverken vill ha förslag på mottagare av nästa års morsdagsmedaljer senast den 2 november i år. Medaljerna, det vill säga Finlands Vita Ros ordens medalj av I klass med guldkors, överlämnas på en nationell fest som arrangeras på morsdagen av Mannerheims barnskyddsförbund.

Kommuner, församlingar, föreningar och andra sammanslutningar kan lämna in förslag på mammor som borde få medalj. Om mammans egna barn lämnar in förslaget ska det kompletteras med "minst två tillförlitliga och av varandra oberoende bifallande utlåtanden" från en organisation eller annan sammanslutning.

Medaljen kan också beviljas en person som i utfört ett solidariskt fostringsarbete, till exempel inom barnskydds-, familje-, ungdoms- och idrottsorganisationer eller andra samhällsorganisationer.

Här finns mer instruktioner och blanketten.

Mer läsning