Kandidera i församlingsvalet!

De förtroendevalda är med och beslutar när tjänster ska inrättas, besättas eller kanske dras in.

I höst ordnas församlingsval. De som då blir invalda är med och utformar församlingens verksamhet de kommande fyra åren.

Till församlingens centrala verksamhetsformer hör gudstjänstlivet och musikverksamheten. I Borgå svenska domkyrkoförsamling har många församlingsbor under de senaste åren engagerat sig aktivt i planeringen och genomförandet av gudstjänsterna. För uppgiften finns det åtta gudstjänstgrupper, som i tur och ordning ansvarar för högmässan i domkyrkan. Systemet fungerar tack vare hängivna församlingsbor och aktiva förtroendevalda som velat satsa på gudstjänsten.

Men också de månatliga gudstjänsterna i kapellen och bykyrkorna är viktiga för den regionala rättvisan. Dessutom firas det i Borgå regelbundet specialgudstjänster av olika slag, bland annat kvällsmässor, mässor i taizéstil, knattekyrkor och babykyrkor. När resurserna blir knappare kan man bli tvungen att skära i utbudet av gudstjänster. Som förtroendevald i församlingen är du med och beslutar om din församlings prioriteringar inom gudstjänstlivet.

Detsamma gäller musikverksamheten. Domkyrkoförsamlingen har ett rikt musikliv med körer, ensembler och musiker som medverkar i gudstjänster, sammankomster och konserter. Församlingen ordnar många konserter, framför allt i domkyrkan. Ofta ordnas de i samarbete med finska församlingen, ibland också tillsammans med musikinstitutet eller andra lokala organisationer. För familjens minsta erbjuder församlingen baby- och knatterytmik i samarbete med Borgå medborgarinstitut. Som förtroendevald är du med och beslutar om vilken inriktning och omfattning församlingens musikverksamhet ska ha.

Hur omfattande och mångsidigt gudstjänst- och musiklivet är beror också på antalet präster och kantorer i församlingen. De förtroendevalda är med och beslutar när tjänster ska inrättas, besättas eller kanske dras in. Om pengarna tryter är det frestande att lämna tjänster obesatta till exempel vid pensioneringar, fastän det för verksamheten skulle vara bättre att dra ner på fastighetskostnaderna.

Hur vill du att din församling skall se ut? Ställ upp som kandidat i församlingsvalet. Kanske också dina visioner kan bli verklighet.

Mikael Helenelund kantor, Borgå svenska domkyrkoförsamling