"Kan ta år innan kollektivtrafiken blir populär igen" – Sibbostyret bryter arm över HRT:s sparlista

PÅ SPARLISTAN. Helsingforsregionens trafik vill spara i busstrafiknätet. Turerna för 788 mellan Järnvägstorget och Borgå, via Nickby hör till dem som kan glesna. Bild: Kristoffer Åberg

I coronatider kör bussarna tomma. Helsingforsregionens trafiks biljettintäkter har rasat. Nu tvingas kranskommunerna välja bort rutter och turer med snabb tidtabell. Sibbo behandlade ärendet i veckan.

Coronaepidemin har förorsakat stora förluster i biljettintäkter för Helsingforsregionens trafik (HRT) eftersom antalet passagerare har minskat kraftigt. Hälften av HRT:s intäkter kommer från biljettförsäljningen och den andra hälften från medlemskommunernas andelar. Nu vill bolaget spara kommande år, genom att glesa ut de dyraste linjerna samt rutter och turer där det finns tillräckligt med alternativ.

Återkommer till saken

Behovet av att balansera budgeten beror mycket på hur länge undantagstillståndet varar, men spartrycket pockar på också efter att restriktionerna har lyfts, varnar bolaget. Helsingforsregionens trafik har därför begärt in medlemskommunernas synpunkter på var de kan tänka sig att spara i kollektivtrafiken. HRT sparar redan genom att köra enligt sommartidtabeller ända sedan den 20 april, och det arrangemanget fortsätter tillsvidare.

– Helsingforsregionens trafik utgår från att de tappar kunder. Jag skulle tro att det tar några år innan kollektivtrafiken blir populär igen, nu när vi måste hålla tillräckliga avstånd och så vidare, tror Sibbos kommundirektör Mikael Grannas.

Sibbostyrelsen diskuterade i måndags livligt HRT:s förslag på linjer där regiontrafiken kunde spara.

– HRT har framfört vilka linjer som har minst trafikanter och där vi anses klara oss med färre turer. Sådana frågor väcker alltid stora känslor. Det är en balansgång. Vi fortsätter diskussionen med HRT, säger Grannas.

Ett extra kommunstyrelsemöte har satts in den 12 maj och ärendet kommer upp igen då. Men tidtabellen från motparten är rasande snabb.

– HRT vill ha besked redan den 15 maj. Jag tror inte ens att alla medlemskommuner hinner fatta politiska beslut i frågan, säger Mikael Grannas.

Södra Sibbos turer glesnar?

HRT:s avtal med Sibbo är i kraft till hösten 2021. Bolaget har gjort en sammanställning över möjliga inbesparningar och linjer där turer dras in. Dels skulle det drabba byar i södra Sibbo och flera busslinjer från Söderkulla: 994 (Gumbostrand), 993 (Box–Gesterby–Nickby), 995 (Kalkstrand) och 996 (Box–Spjutsund–Kitö). Men också linjen Hindsby–Nickby–Tallmo finns på sparlistan. HRT föreslår också att turerna glesas ut under rusningstid på linjerna 785–788 mellan Järnvägstorget och Borgå, via Nickby.

Veckoslutsturerna på linjerna 785–788K är på förslag att dras in helt och hållet. De linjerna finansieras förutom av HRT också av NTM-centralen i Nyland, Borgå och Borgnäs och alla parter måste säga sitt när det gäller eventuella åtgärder.

Målet är att sparåtgärderna ska verkställas från och med i höst.

Mer läsning