Kamratstödsgrupp för ofrivilligt barnlösa startar i Borgå

Bild: Tor Wennström

Kamratstödsgruppen startar sin verksamhet onsdagen den 28 februari, och träffas därefter ungefär en gång i månaden, på lite olika veckodagar.

Gruppen fungerar enligt kamratstödsprincip, så att även ledarna har barnlöshetserfarenhet, och är med som en del av gruppen. Alla som på olika sätt berörs av barnlöshet, men inte (ännu) har fått barn, är välkomna med i verksamheten, vare sig det är för att själv få stöd, ge stöd åt någon annan, få diskutera frågor som gäller barnlösheten eller lära känna andra i liknande situation.

Förhoppningen är att gruppen kan fungera tvåspråkigt, svenska-finska.

Den som vill ha information om kamratstödsgruppen i Borgå och dess verksamhet ombeds ta kontakt på adress porvoo@simpukka.info för att få ytterligare datum och info om plats.

Info om föreningen Simpukka hittar du här.

Barnlöshet är vanligt, ungefär en av fem möter det under sitt liv, men det är ännu en fråga som är jobbig att ta upp, och som känns socialt osäker. Gruppen kan i bästa fall vara både ett sätt att själv bearbeta sorgen och en språngbräda till att våga berätta och tala om saken också med andra. Med gruppen kan man bygga upp gemenskap och samhörighet, stärka varandra, finnas tillsammans i både glädje och sorg, och hjälpa varandra att se de positiva sidorna i livet.

Simpukka-föreningen, som alltså står som organisator och möjliggörare också för denna grupp, är en förening för ofrivilligt barnlösa. Föreningen ordnar mångsidig verksamhet, så om inte denna kamratstödsgrupp känns rätt kan man ändå möjligen hitta annan intressant verksamhet via föreningen. Mycket stöd och information är också tillgänglig via nätsidor och sociala medier.

Mer läsning