Kamratstödet är viktigt när längtan efter barn inte uppfylls

ERBJUDER KAMRATSTÖD. Katja Helenelund och Silja Vepsänrepo har tagit initiativ till en kamratstödsgrupp för ofrivilligt barnlösa. Bild: Kristoffer Åberg

En kamratstödsgrupp för ofrivilligt barnlösa har träffats regelbundet i Borgå sedan början av året.

Initiativtagarna Katja Helenelund och Silja Vepsänrepo säger att gruppen fyller ett behov av att få prata om sina känslor och dela dem med andra i samma situation.

– Alla som berörs av barnlöshet, men inte har fått barn, är välkomna med i verksamheten för att få stöd, ge stöd och få diskutera frågor som gäller barnlöshet. Gruppen är tvåspråkig och vi träffas ungefär en gång i månaden, säger Katja Helenelund.

Barnlöshet är ett omfattande problem i Finland. Man räknar med att omkring 100 000 finländare är ofrivilligt barnlösa. Simpukka-föreningen driver deras sak bland annat genom att sprida information, ordna kamratstöd i olika former och genom att aktivt ta del i samhällsdebatten. Mellan den 5 och 11 november uppmärksammas barnlöshet i den internationella kampanjen European Fertility Week, som även Finland deltar i, främst genom Simpukka-föreningen.

– Barnlöshet är fortfarande något av ett tabu och ett ämne som är svårt att tala öppet om, men tack vare Simpukka-föreningens arbete har mycket förändrats under de 25 år som frågan har varit aktuell för mig. Det talas mer om barnlöshet i dag än tidigare. Föreningen har också bidragit till att det erbjuds kamratstöd på många orter. Man behöver inte bära sin sorg ensam, säger Silja Vepsänrepo.

Föreningen Simpukka

Förening för ofrivilligt barnlösa.

Har kamratstödsgrupper.

Sysslar också med samhällspåverkan, intressebevakning och information.

Mer info hittar du på www.simpukka.info.

När längtan efter barn inte blir uppfylld innebär det för många en livskris man måste hantera, och senare i livet kanske sorgen aktualiseras på nytt när vänner börjar få barnbarn. Ofrivilligt barnlösa upplever då igen ett utanförskap, som många inte tänker på eller inser. Det skulle vara bra om folk skulle tänka mera på att barn och barnbarn inte är en självklarhet för alla, önskar Katja och Silja.

– Det är ju klart att man ska få glädja sig över både sina barn och barnbarn, men fortfarande får barnlösa direkta frågor om barn och barnbarn som kan vara svåra att besvara.

Kamratstödsgruppen är öppen för barnlösa oavsett i vilket skede eller ålder man är. Långt ifrån alla känner till föreningen och det stöd som den erbjuder. Där skulle bland annat sjukvården mera aktivt kunna informera om föreningens verksamhet.

– Steget att gå med i en grupp är ibland väldigt stort, och kanske inte det första man tänker på när fertilitetsvården just har inletts. Men det är bra att veta var man ska hitta information och stöd, säger Katja Helenelund.

Till kamratstödsgruppen i Borgå är barnlösa från hela regionen välkomna, man har också deltagare från huvudstadsregionen. Träffarna är cirka två timmar långa. Katja Helenelund och Silja Vepsänrepo har egen erfarenhet av barnlöshet, och styr diskussionen genom att kasta in frågor, men huvudsakligen löper diskussionen fritt.

– Det är upp till var och en vad och hur mycket man berättar. Hittills har samtalen fokuserat mycket på känslorna som barnlösheten väcker. Det handlar mycket om att ventilera sorgen, men också helt praktiska frågor kring fertilitetsvården diskuteras, säger Silja Vepsänrepo.

Katja och Silja betonar föreningen Simpukkas betydelse när det gäller att förbättra villkoren för barnlösa och skapa mer öppenhet kring frågan.

– Tillgången till vård, möjligheterna för singlar och samkönade par att få vård med donerade celler inom kommunala vården och kamratstödet är några av punkterna på föreningens agenda som man jobbar aktivt med, säger Katja.

Är du intresserad av Simpukkas kamratstödsgrupp i Borgå? Mejla dina frågor till porvoo.simpukka@gmail.com, så får du svar, och också information om var och när gruppen träffas.