Kampen var förgäves, inga gynekologiska operationer i Borgå efter årsskiftet

OPERATIONSSAL. Efter årsskiftet utförs inga gynekologiska operationer vid Borgå sjukhus. Bild: Borgå sjukhus

Med rösterna 977 mot 112 röstade HUS-fullmäktige ner SFP:s förslag om att först göra konsekvensbedömningar och därefter ta slutligt beslut om operationerna. – Förståelsen för regionerna är inte stor i de stora nyländska kommunerna, säger fullmäktigeledamoten Otto Andersson.

Budgeten för 2019 för HUS, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, klubbades igenom i dag i Helsingfors.

Otto Andersson, Lovisa, höll ett anförande vid fullmäktigemötet på SFP-gruppens vägnar och föreslog att HUS innan man förverkligar styrelsens beslut om att lägga ner de gynekologiska operationerna vid sjukhusen i Borgå och i Ekenäs skulle låta göra en konsekvensbedömning.

– Jag föreslog att man gör en bedömning av de eventuella indragningarnas konsekvenser med avseende på språk, kön och region, säger Andersson. Om det visar sig att konsekvenserna blir negativa skulle styrelsen behandla ärendet på nytt.

Fullmäktige röstade om förslaget, som förföll. Rösterna föll 977-112.

– Vi blev i minoritet med en mycket symbolisk sifferserie, konstaterar Andersson.

Att rösterna är så många beror på att de nyländska kommunerna tilldelas röster enligt storlek. Lovisaledamöterna har till exempel 4 röster medan Helsingforsledamöterna har 59 röster.

Borgå- och Lovisaledamöter höll ihop

Fullmäktigeledamöterna från Borgå och från Lovisa röstade med SFP. Det innebär att SDP:arna Arja Isotalo, Lovisa, och Tapani Eskola, Borgå, röstade för Anderssons förslag.

När man ser till representanterna för Sibbo och Lappträsk var det endast SFP:arna som röstade med minoriteten. Ari Oksanen, Saml från Sibbo och Arto Kujala, Saml, från Lappträsk röstade med majoriteten och för en omedelbar indragning av operationerna.

– I övrigt fick vårt förslag nog en del understöd från de mindre kommunerna, säger Andersson. Däremot är förståelsen för regionernas behov inte stor i de stora kommunerna.

– Det färska beslutet är en fortsättning på centraliseringstrenden, både nationellt och inom HUS. Vi i regionerna vill att våra sjukhus ska ha ett brett utbud av tjänster.

Det här slaget är förlorat och nu vill Andersson se framåt.

– Vi måste jobba för att utveckla vårt sjukhus. Om det finns behov, och det är jag rädd att det gör, är vi beredda att försvara sjukhuset också i framtiden.

Mer läsning