Källa till stolthet för staden

AVBILDAD. Borgåkonstnären Beni Juslins akvarell av Diktarhemmet. Bild: Kristoffer Åberg

Diktarhemmet är ett välkänt hus som ofta beundras av turisterna. Borgå stad har inget direkt samarbete kring huset, men på stadens kulturtjänster följer man intresserat med vad som händer med fastigheten.

Susann Hartman är chef för Borgås kulturtjänster och hon är stolt över det som Borgå kan erbjuda konstnärer och kulturarbetare.

– Diktarhemmet är en kulturhistoriskt viktig byggnad, som ofta fotograferas och våra stadsguider inkluderar huset i sina rundvandringar. Borgåborna är intresserade och nyfikna och kommer att vara stolta över den som väljs att bo där. Jag tror att till exempel en författarpresentation eller föreläsning skulle intressera allmänheten.

Hon påpekar att, trots att Diktarhemmet har status som en av de intressantaste byggnaderna i gamla Borgå, är det ändå ett privat hem, och bebos av en privatperson.

– Det är en jättefin gåva till stadsborna och lokalsamhället att det finns ett sådant kulturhem här.

Hon har själv träffat Diktarhemmets senaste invånare Christer Kihlman i olika kulturella sammanhang.

– Från stadens sida har vi bett honom hålla festtal vid en del tillställningar. Han har också stått värd för små teaterföreställningar i hemmet för inbjudna gäster och tagit emot skolklasser från Borgåskolor när de haft kulturteman i undervisningen.

Kihlman har också hållit en del föreläsningar inom ramen för Medborgarinstitutets verksamhet.

– Han är en författare med stor prestige, och har höjt medvetandenivån om författare och författaryrket i Borgå. Andra författare i staden bor och jobbar mer anonymt, menar Hartman.

Kulturstadsdel

Staden har också ett eget konstnärshus, ett hem med en ateljé avsedd för en ung konstnär. Det huset får en nyutexaminerad konstnär, som är under 30 år gammal, bo i under fyra år.

– Det är ganska unikt att vi har två åtråvärda stipendiebostäder för konstnärer, båda belägna i Gamla Borgås historiska, inspirerande och idylliska miljö. Det är fint att det i Borgå finns möjlighet för en ung konstnär och en äldre författare att ägna sig åt sitt kall. Diktarhemmet är mer avsett som en hedersbostad, och invånaren brukar vara synlig, åtminstone i sina egna kulturkretsar i staden är man mycket medveten om den som bor i huset. Författaren har en hög status.

Båda husen garanterar att personer, som är begåvade och har möjlighet att nå publik, får koncentrera sig på det konstnärliga arbetet i lugn och ro.

– Det har räckt för stadens del, vi har inte utgått från att lokalsamhället ska ha nytta av dem. Det ska ändå bli intressant att se vem som blir Diktarhemmets nya invånare och vad han eller hon eventuellt vill bidra med.