Kall juli tog sig mot slutet

Bild: Egil Green

Juli var fram till månadens sista vecka ännu rekordkall men normala temperaturer mot slutet höjde på medeltalet så att juli 2017 blev den fjärde kallaste, men inte rekordkall.

Medeltemperaturen den 25.7. var ännu nere i 15,2 grader men den sista veckan noterades en het dag och i övrigt normala dags- och nattemperaturer på över 20 och kring 15 grader. Det gjorde att genomsnittstemperaturen blev 15,7

grader.

Kallare hade vi bara i juli på 1980-talet. 1987 var rekordkall med medeltemperaturen 15,2 grader, 1984 var det i genomsnitt 15,3 grader och 1985 ännu så lågt som 15,6 grader i juli. I genomsnitt har juli en temperatur på 17,9 grader. I fjol var det 17,6 grader i juli men 2015 så pass lågt som 16,1 grader.

Varmast var juli 2001 med en medeltemperatur på 21,2 grader. Den 28 juli noterades sommarens andra heta dag med några tiondelar över 25 grader, den första heta dagen hade vi den 17 juni med samma gradtal. Det är inte mycket, för normalt ska vi efter juni och juli ha haft sammanlagt 13 heta dagar och 17 heta dagar när sommaren är slut. I fjol var de 9 och 2016 fem stycken, men åren innan 32 och 26. Sämst var det sommaren 1987 då de uppgick till 2 och 1993 då de blev 3 stycken.

Om augusti inte har några heta dagar blir årets sommar lika skral som 1987 då det alltså totalt blev 2 heta dagar, båda dokumenterade i juli.

Omväxlande

Det ostadiga vädret innebar att procenten för sol- och klarvädret blev 52 (57 normalt). Dagarna med minst 75 procent vackert uppgick till sex. Helt mulna dagar förekom inte alls. Vackrast i juli var det 2006 då procenten för sol- och klarvädret stannade på 80.

Mulnast var det 1974 med 34 procent vackert.

Litet torrare än normalt

Liksom för juni växlade vädret i juli s.g.s. hela tiden, ibland var det soligt men regnen drog in rätt ofta. Sammanlagt föll det 58 millimeter under 14 regndagar.

Mest regnade det den 11 och den 22.7. då regnmätaren visade 13 millimeter. Den 22 juli åskade det också. Regnmängden på 58 millimeter är fem millimeter under det normala.

Samtidigt som det blev varmare steg också vattentemperaturen i havet vid Vessö. Hela juni och fram till slutet av juli höll den sig kring 15–16 grader eller lägre, för att under månadens sista dagar gå upp till normala 20 grader. Men samtidigt blev vattnet fullt av blågröna alger, så den glädjen var kortvarig.

Varmast i augusti

I augusti är det normalt varmt för 16,4 grader, det är vackert för 52 procent och det faller drygt 70 millimeter regn.

Förra året var medeltemperaturen i augusti 16,2 grader, det var vackert för 43 procent och det regnade 75 millimeter. Inga heta dagar noterades i augusti 2016 men sommaren hade det oaktat 9 heta dagar, 4 i juni och 5 i juli.

Medeltemperaturen fram till den 10 augusti ser enligt prognosen ut att bli kring 17 grader, det verkar bli omväxlande sol och regn. Det är rätt sannolikt att augusti blir sommarens varmaste månad eftersom juni och juli var exceptionellt kalla.