Kalkning av kyrkan kräver särskild kunskap

FLAGA. Domkyrkans fasad är i behov av en uppfräschning i form av ett nytt lager kalk Bild: Kristoffer Åberg

Borgå domkyrka, klockstapeln och de kalkmålade portarna ska putsas och penslas med ett nytt lager kalk under hösten och våren.Borgå domkyrka, klockstapeln och de kalkmålade portarna ska putsas och penslas med ett nytt lager kalk under hösten och våren.

Kalkningen av domkyrkans fasader är ingen billig affär. Borgå svenska domkyrkoförsamlings Fastighets- och anskaffningschef, Dan Tallberg, berättar att man budgeterat en halv miljon euro för jobbet, och att entreprenadpriset är cirka 450 000 euro.

– Kalkningen är ändå nödvändig. På flera ställen har ytan börjat flaga, och ytan lever väldigt mycket, beroende på materialet som finns under. Väder och vind gör att ytan slits.

Att kalka domkyrkan är ett uppdrag som kräver kunskap. Tallberg förklarar att man i samband med upphandlingsprocessen ställt höga krav.

– Kraven var att den som åtar sig uppdraget under en femårsperiod skulle ha gjort minst två dylika uppdrag, och då vi fick in två anbud.

Något maskinellt arbete är det ändå inte fråga om.

– Först är det viktigt att vi tar bort löst kalk som flagat, det görs mekaniskt genom att det knackas bort. Sedan stryks kalkvätskan på med pensel. Tar man i för kraftigt finns det en risk att hela väggen kommer med.

Dan Tallberg försäkrar att arbetet knappast kommer att medföra något större oväsen.

– Kyrkan kommer att vara i användning som tidigare, och aktiviteter i kyrkan såsom konserter kommer naturligtvis tas i beaktande så att arbetet inte stör besökarna.

Tio år sedan

Senast som kyrkans utsida fräschades upp var efter domkyrkobranden och de reparationer som genomfördes då, åren 2006-2007. Nu har tidens tand gjort att en kalkning återigen behövs.

– Men vi kommer också att putsa upp fönsterkarmar och måla dörrarna med tjära.

Tallberg säger att skicket ännu inte är katastrofalt, men konstaterar att den gamla byggnaden kräver ständigt underhåll.

– Framför allt är det den västra sidan som börjar se sliten ut.

Nerifrån upp

Kalk och vatten är receptet som ska göra domkyrkan vit och vacker igen.

– Vi kommer nu under hösten att börja med de nedre delarna först, och under våren fortsätter vi.

Kommer borgåbor se någon skillnad på kyrkan efter arbetet?

– Det blir ingen märkbar förändring om man ser på kyrkan från långt håll, men går man närmare kommer man se att de små flagor och missfärgningar som för tillfället finns på fasaden har försvunnit.

Arbetet, som förväntas vara klart nästa sommar, kräver att väderförhållandena ständigt tas i beaktande. I vinterkylan är det omöjligt att kalka fasaden, och några risker kommer man inte ta.

– Åskan har ju flera gånger slagit ner på kyrkbacken då den ligger högst upp, och om det börjar regna blir det heller inte bra, så vi behöver ha ställningar med regnskydd.

Hur länge det tar innan nästa kalkning görs beror på olika omständigheter.

– Vi gjorde ju förra kalkningen för drygt tio år sedan. Det är ändå viktigt att bara stryka på ett tunt lager, blir det för tjockt kommer det börja flaga.

Mer läsning