Kaj Lindqvist blir styrelseordförande i Sibbo

NY ORDFÖRANDE. Kaj Lindqvist har varit med i Sibbopolitiken sedan 1980-talet. Bild: Oskar Skogberg

Lindqvist tar emot ett ansvarsfullt uppdrag som bland annat innebär att vara chef för kommundirektören.

I många år har Svenska Folkpartiet i Sibbo haft hand om fullmäktigeordförandeposten. Inför den nya fullmäktigeperioden blir det ändringar på den punkten. SFP tar styrelseordförandeposten medan Samlingspartiet får ta hand om fullmäktigeordförandeklubban.

– Det är klart att posten som styrelseordförande är det tyngre uppdraget, säger Kaj Lindqvist. Kommunstyrelsen har ju det operativa ansvaret i kommunen och som ordförande för kommunstyrelsen är man chef bland annat för kommundirektören.

– Jag har tillfrågats om jag vill ta över posten och jag anser att jag med stöd av mitt röstetal måste ta det ansvaret. Min egen målsättning var ursprungligen att få fortsätta som kommunstyrelsemedlem.

Lindqvist fick flest röster av alla SFP-kandidater, 262 röster.

Tid och resurser

Lindqvist är politikerveteran i Sibbo.

– Första gången ställde jag upp i fullmäktigevalet på 80-talet någon gång. Jag kom inte in första gången men nog den andra.

Att vara styrelseordförande är inte bara ansvarfullt utan också arbetsdrygt.

– Jag jobbar deltid på Kommunförbundet, som utbildningschef som alltså ordnar konferenser och liknande runtom i landet. Man kan säga att jag känner de finlandssvenska kommunerna mycket bra.

– Jag anser nog att jag kommer att ha tid och resurser att sköta uppdraget som styrelseordförande.

Planläggningsfrågor och kommunal ekonomi hör till Kaj Lindqvists favoritområden.

Byskolorna bevaras

– Det viktigaste i Sibbo under de följande fyra åren? Ja, det är bland annat att kommunen kommer att växa med mellan 2 500 och 3 000 invånare. Det leder i sin tur till ett hårt tryck på investeringar, speciellt skolinvesteringar.

– I praktiken betyder det också att alla nuvarande skolor, alltså också de svenska byskolorna kommer att bevaras.

Det ska vara möjligt att bygga nytt i alla byar, anser Lindqvist. Därför har han tillsammans med den blivande fullmäktigeordföranden Heikki Vestman, Saml, lämnat en motion om att Sibbo borde revidera generalplanen så att man avstår från den så kallade stomlägenhetsprincipen i hela kommunen.

Minskade intäkter

– Sibboborna måste få större påverkningsmöjligheter, det ska vi jobba vidare på under de närmaste fyra åren. Och så ska vi uppdatera strategin, säger Lindqvist.

– Så har vi förstås den stora frågan som gäller landskapsreformen och vårdreformen. Ur Sibbos synvinkel är finansieringslösningarna mycket orättvisa. Vi kommer att bestraffas för att vi har skött vår social- och hälsovård effektivt.

Man har räknat ut att när kommunen i dag får in 80 miljoner euro i skatteintäkter varje år kommer den summan att minska till bara 30 miljoner euro om reformerna förverkligas enligt de nuvarande planerna.

Det är ett svårt slag mot Sibbos ekonomi, när man samtidigt räknar med att investera 25 miljoner euro per år.

Nickby hjärta

Kommunens direktör Mikael Grannas har ett tidsbundet avtal som måste förnyas.

– Det är klart att alla partier önskar att Grannas fortsätter, säger Kaj Lindqvist.

– Genast när jag officiellt blivit vald till styrelseordförande ska jag ta upp frågan om ett förnyat avtal.

En fråga där det däremot inte finns någon politisk enighet är om lågstadiebarn ska placeras i Nickby hjärta eller inte. Frågan tas upp på den gamla kommunstyrelsens, där Lindqvist också sitter med, sista möte på tisdag.

– SFP är kritisk till alltför stora skolenheter, säger Lindqvist.

– Tjänstemännen har ändå kommit fram till att det inte går att bygga en ny finsk lågstadieskola på annan plats enligt en så snabb tidtabell som vi skulle behöva. Dessutom blir det fem miljoner euro dyrare.

Nya fullmäktige i Sibbo samlas första gången den 12 juni och då fattas de avgörande besluten om hur de viktiga politiska posterna fördelas.

Mer läsning