Julkonsert med få toppar

MÄKTIG AVSLUTNING. Slutet av julkonserten med samtliga körer i elden hörde till höjdpunkterna. Bild: Egil Green

Sibbo Sångarbröder med gästande Furorna från Esbo och Roostaggarna från Sibbo bjöd i torsdags på en julkonsert i Sibbo kyrka under rubriken Stjärnan i Öster. Julstämningen uppnåddes bara ett fåtal gånger.

Två av körerna var pensionärskörer men Sibbo Sångarbröders korister är nästan alla också så till åren sig komna att kören kunde platsa i samma kategori. Därmed inte sagt att pensionärskörer alltid är mindre bra, vilket gästande Furorna bevisade.

Den blandade kören grundad 1933 har en så pass stor numerär som 35 sångare och en ungefärlig jämbördig balans bland kvinnor och män, vilket utgör en säker piedestal. En annan orsak till att klangen mestadels lät bra berodde på den 2014 tillträdda dirigenten Sofia Lindroos, musikmagister och violinpedagog, som synbarligen inte låtit sångarna komma undan alltför lätt utan förstått att kräva en hel del.

Furorna inledde konserten med tre medeltida sånger som lät rätt hyfsade, men fick ändå bäst fason på Österns klara stjärna där nyanseringen var utmärkt. Också den innerliga Ave Maria av J.S. Bach blev en höjdpunkt. Dirigenten svarade för ett bra violinsolo strax därpå.

Luciatrions mellanspel betydde klart klingande unga röster med Borgåtrion, lucian Cecilia Kronberg samt tärnorna Pipsa Kaikkonen och Ida Lindberg. Sångerna framfördes som sig bör till nedtonad belysning.

På hal is

Efter luciainslaget blev det svaj på tråden trots att den utmärkta Sibbopianisten Myrna Eklund vid pianot bidrog i de flesta sångerna.

Först ute var Roostaggarna, med anor från 1974. Det räckte inte länge innan man insåg att sångarna befann sig ute på hal is och dessutom verkade vara ovana vid att uppträda. Kören hade tre sånger på sin repertoar och kunde säkert ha fått mera volym och pondus i framförandet men det ville sig inte. Bäst blev Nu tändas tusen juleljus.

Också Sibbo Sångarbröders insats var diskutabel. Den år 1938 grundade manskörens senaste nyrekrytering rann ut i sanden, kören har krympt ihop och har redan en längre tid tvingats föra en tynande tillvaro. Till exempel Joulun kellot som borde klinga med malm i stämmorna lät avslagen och i Betlehems stjärna där också Furornas manssångare deltog uppfattades melodin bara med svårighet, tyvärr.

Behaglig tenor

O helga natt blev Sibbo Sångarbröders bästa bidrag, mycket tack vare Mikael Grönroos solistprestation. Sibbosolisten fortsatte i en egen avdelning med den i julkonsertsammanhang kända Mariä Wiegenlied och den mera sällan framförda men nog så vackra engelska sången What Child is This? till melodin Greensleeves. Med sin säkra framtoning och behagliga tenor lyfte Grönroos konserten upp till en ny nivå.

Avslutningen med samtliga körer i När det lider mot jul och Stilla natt lät jämförelsevis bra och rentav mäktigt tack vare de många sångarna som nu klarade av både volym, frasering och samsång. Som slutkläm deltog publiken i Härlig är jorden.

Det välmatade programbladet med all behövlig information om körerna, sångerna och med texter till samtliga sånger är värd ett extra omnämnande.

I Sibbo kyrka den 14.12.

Sibbo Sångarbröder uppträdde tillsammans med pensionärskörerna Furorna från Esbo och Roostaggarna från Sibbo.

Solist: Mikael Grönroos.

Pianist: Myrna Eklund.

Dirigenter: Sibbo Sångarbröder, Anders Ekberg; Furorna, Sofia Lindroos och Roostaggarna, Christer Bergström.

Mer läsning