Jukolakavlen i Borgå 2022 eller 2023

ORIENTERAR RÄTT. OK Trian vill arrangera Jukolakavlen. Bild:

Stadsstyrelsen i Borgå är positiv till Jukolaprojektet.

Orienteringsföreningen OK Trian ansöker om att få arrangera Jukolakavlen för 2022 eller 2023.

Ett lämpligt orienteringsområde finns i Ebbo-Seitlax-trakten.

Finlands orienteringsförbund och Kaukametsäläiset ry, som beviljar tävlingsrättigheterna, vill försäkra sig om att den förening som anhåller om tävlingarna, det föreslagna tävlingsområdet och värdstaden har tillräckliga förutsättningar att ordna evenemanget. Värdstadens understöd till projektet är en ovillkorlig förutsättning för att ansöka om rätten att ordna tävlingen.

Stadsstyrelsen behandlade OK Trians initiativ på måndagen och beslöt enhälligt meddela föreningen att staden förhåller sig positivt till Jukolaprojektet och att staden är villig till samarbete. Man förhandlar och beslutar separat om samarbetets innehåll, omfattning och storleken på det ekonomiska understödet samt parternas rättigheter och skyldigheter.